Ειδωλολάτρης

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Wise Owl Celtic Owl Triskele Knotwork  Pagan by BrightArrow, $15.00

Wise Owl Celtic Owl Triskele Knotwork - Pagan Wiccan Print - Brigid Ashwood

Wise Owl Celtic Owl Triskele Knotwork Pagan by BrightArrow, $15.00

Βιογραφία Η Αγία Ντύμφα (Dymphna ή Dympna ή Dimpna) ήταν κόρη του τοπικού βασιλιά κάποιας περιοχής της Ιρλανδίας τον 7ο αι. μ.Χ. Ο πατέρας της ήταν ειδωλολάτρης, αλλά η μητέρα της χριστιανή κι έτσι η κοπέλα αγάπησε το χριστιανισμό και βαφτίστηκε κρυφά απ' τον πατέρα της. Η ζωή της ήταν πολύ πνευματική και αφοσιωμένη στο Χριστό, έδωσε μάλιστα υπόσχεση αγνότητας... Τά ύπόλοιπα μπορείτε νά τά διαβάσετε στόν Όρθόδοξο Συναξαριστή...

Βιογραφία Η Αγία Ντύμφα (Dymphna ή Dympna ή Dimpna) ήταν κόρη του τοπικού βασιλιά κάποιας περιοχής της Ιρλανδίας τον 7ο αι. μ.Χ. Ο πατέρας της ήταν ειδωλολάτρης, αλλά η μητέρα της χριστιανή κι έτσι η κοπέλα αγάπησε το χριστιανισμό και βαφτίστηκε κρυφά απ' τον πατέρα της. Η ζωή της ήταν πολύ πνευματική και αφοσιωμένη στο Χριστό, έδωσε μάλιστα υπόσχεση αγνότητας... Τά ύπόλοιπα μπορείτε νά τά διαβάσετε στόν Όρθόδοξο Συναξαριστή...

"Όποιος λέει ότι είναι Έλληνας είναι φασίστας ειδωλολάτρης"!! Τάδε έφη Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ.!!!

"Όποιος λέει ότι είναι Έλληνας είναι φασίστας ειδωλολάτρης"!! Τάδε έφη Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ.!!!

Winter Wolf Celtic Wolf Triskele Knotwork - Pagan Wiccan Print - Brigid Ashwood

Winter Wolf Celtic Wolf Triskele Knotwork - Pagan Wiccan Print - Brigid Ashwood

Winter Wolf Celtic Wolf Triskele Knotwork - Pagan Wiccan Print - Brigid Ashwood

Celtic Dragonfly by Brigid Ashwood http://www.brigidashwood.com/celtic-wisdom/

Celtic Dragonfly by Brigid Ashwood http://www.brigidashwood.com/celtic-wisdom/

Mystique Corbeau Triskele Corbeau celtique par BrightArrow sur Etsy                                                                                         Plus

Mystique Corbeau Triskele Corbeau celtique entrelacs - Pagan Wiccan Print - Brigid Ashwood

Mystique Corbeau Triskele Corbeau celtique par BrightArrow sur Etsy Plus

Should this be my next tattoo, @Christina Childress & Gamby Maybe when we're in Florida?

Should this be my next tattoo, @Christina Childress & Gamby Maybe when we're in Florida?

Mandala Tattoo, Temporary Tattoo Mandala, Lotus Tattoo, Aztec Tattoo, Tribal, Black and White, Henna Art, Maori Art, Polynesian

Aponi Black Henna Mandala Temporary Tattoo

Mandala Tattoo, Temporary Tattoo Mandala, Lotus Tattoo, Aztec Tattoo, Tribal, Black and White, Henna Art, Maori Art, Polynesian

Celtic knot for strength

Celtic knot for strength

Celtic Wolf triskele by Dawbun.deviantart.com

Celtic Wolf triskele by Dawbun.deviantart.com

Pinterest
Αναζήτηση