Εκπαίδευση πρώιμης ηλικίας

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Αγωγή και εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας στην Ευρώπη Συγκριτική προσέγγιση

Αγωγή και εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας στην Ευρώπη Συγκριτική προσέγγιση

Friends of Ten, 10 Facts, Subtraction and Addition Early Years Maths Activity.

Friends of Ten, 10 Facts, Subtraction and Addition Early Years Maths Activity.

Let's wax lyrical about 3D shapes!                                                                                         More

Let's wax lyrical about 3D shapes! More

Investing in early childhood education matters! Bill Gates, Sr. agrees. Repin this quote if you agree.

Investing in early childhood education matters! Bill Gates, Sr. agrees. Repin this quote if you agree.

Simple, on-going collage alphabet chart using environmental print from magazines.

Simple, on-going collage alphabet chart using environmental print from magazines.

you clever monkey Get the dream tech or developer job you have always wanted and travel the world for little to no cost http://recruitingforgood.com/

you clever monkey Get the dream tech or developer job you have always wanted and travel the world for little to no cost http://recruitingforgood.com/

Free printable number wheel for number recognition, number matching games, subitising activities and games to learn number bonds to 10 or 20

Printable number wheel cards

Free printable number wheel for number recognition, number matching games, subitising activities and games to learn number bonds to 10 or 20

Pin 1. This pin depicts the principles, practices and outcomes in the Belonging, Being and Becoming; Early Years Learning Framework. Each of the principles, practices and outcomes support educators in providing quality education in the early childhood sector. Educators are able to use the framework as a guide when planning and programming activities and routines for children.

Pin 1. This pin depicts the principles, practices and outcomes in the Belonging, Being and Becoming; Early Years Learning Framework. Each of the principles, practices and outcomes support educators in providing quality education in the early childhood sector. Educators are able to use the framework as a guide when planning and programming activities and routines for children.

It is so important to nurture a positive disposition to learning during the early years.

How to Build a Treehouse for Exercise & Fun

It is so important to nurture a positive disposition to learning during the early years.

FREE. Subitizing Game. Subitising is an essential skill for developing number sense, we do so much of it in my class so I am always on the look out for new ways to practice these skills! Such an important skills for our students with learning disabilities, especially autism. Get the link to download this free game and get all the directions at: http://earlyyearsfun.blogspot.com.au/2013/01/subitising-game.html?m=1

FREE. Subitizing Game. Subitising is an essential skill for developing number sense, we do so much of it in my class so I am always on the look out for new ways to practice these skills! Such an important skills for our students with learning disabilities, especially autism. Get the link to download this free game and get all the directions at: http://earlyyearsfun.blogspot.com.au/2013/01/subitising-game.html?m=1

Pinterest
Αναζήτηση