Εκπαίδευση

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Oi pessoal!     Este post tem o objetivo de explicar/mostrar para vocês como eu faço as pinceladas das gotas (ou vírgulas) necessárias para...

Oi pessoal! Este post tem o objetivo de explicar/mostrar para vocês como eu faço as pinceladas das gotas (ou vírgulas) necessárias para...

Purpose: provide learning resources online & outside class times, and interactive activities together.// Use: enable content ‘input’ anytime students choose, maximise use of synchronous/gathered class times for interaction, collaboration, trouble-shooting, presentations.// Education/allagegogy: both can support flexible self-management (choice and control), learner-centred and collaborative learning activities, and application of skills to real-world problem solving.

Purpose: provide learning resources online & outside class times, and interactive activities together.// Use: enable content ‘input’ anytime students choose, maximise use of synchronous/gathered class times for interaction, collaboration, trouble-shooting, presentations.// Education/allagegogy: both can support flexible self-management (choice and control), learner-centred and collaborative learning activities, and application of skills to real-world problem solving.

Top 8 eLearning Trends Infographic Keeping a close eye on the trends is important for learning professionals since they are responsible for managing traini

Top 8 eLearning Trends Infographic Keeping a close eye on the trends is important for learning professionals since they are responsible for managing traini

You can learn nearly anything and everything from the internet, the only trouble is finding reliable sources for information. Below is an infographic that has put together some of the most useful sites when it comes to learning something new. I myself learned how to design and code purely from the internet - no schooling…

The Ultimate List of Educational Websites

You can learn nearly anything and everything from the internet, the only trouble is finding reliable sources for information. Below is an infographic that has put together some of the most useful sites when it comes to learning something new. I myself learned how to design and code purely from the internet - no schooling…

16 Things Teachers Should Try in 2016 [infographic]

16 Things Teachers Should Try in 2016 [infographic]

Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε:   διαβάζω > διάβασα  αλλά: βάζω > έβασα  έβαλα αγαπώ >...

Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε: διαβάζω > διάβασα αλλά: βάζω > έβασα έβαλα αγαπώ >...

16 Things Teachers Should Try in 2016 | www.ShakeUpLearning.com | #edtech #edchat #gafe

Digital Learning Resources and Tech Tips for Teachers

16 Things Teachers Should Try in 2016 | www.ShakeUpLearning.com | #edtech #edchat #gafe

Task cards are the perfect go-to resource for independent work! From theautismhelper.com #theautismhelper

Task Cards for the Win

Task cards are the perfect go-to resource for independent work! From theautismhelper.com #theautismhelper

Picture

Picture

Why You Should Never Stop Learning (Infograph)

Why You Should Never Stop Learning (Infograph)

Pinterest
Αναζήτηση