Ελαιογραφίες

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Ready to ship ORIGINAL 48" Abstract Contemporary Red Blooming Tree Painting Heavy Palette Knife by Paula

Oil painting on canvas Ready to hang ORIGINAL Abstract Red Blooming Tree Heavy Palette Knife by Nizamas

Ready to ship ORIGINAL 48" Abstract Contemporary Red Blooming Tree Painting Heavy Palette Knife by Paula

old truck watercolor Would love to have one done from my dad's old blue truck

old truck watercolor Would love to have one done from my dad's old blue truck

En Pointe II - painting by Irena Gendelman at Crescent Hill Gallery

En Pointe II - painting by Irena Gendelman at Crescent Hill Gallery

La Provence, paysages contés par l'Artiste Franck Carron, l'artiste impressionniste du XXI siècle

La Provence, paysages contés par l'Artiste Franck Carron, l'artiste impressionniste du XXI siècle

The dance of light in Venice | Marek Langowski | Polish Impressionist painter

Marek Langowski ~ The dance of light in Venice

The dance of light in Venice | Marek Langowski | Polish Impressionist painter

Ο Στέφανος Σγούρος γεννήθηκε στους Πουλάδες της Κέρκυρας το 1924 και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άνω Κορακιάνα. Σπούδασε  στο Isttuto Volona στη Ρώμη. Στις ελαιογραφίες ασχολείται κυρίως με την ανθ…

Σγουρός Στέφανος – Stefanos Sgouros [1927]

Ο Στέφανος Σγούρος γεννήθηκε στους Πουλάδες της Κέρκυρας το 1924 και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άνω Κορακιάνα. Σπούδασε στο Isttuto Volona στη Ρώμη. Στις ελαιογραφίες ασχολείται κυρίως με την ανθ…

Ο Στέφανος Σγούρος γεννήθηκε στους Πουλάδες της Κέρκυρας το 1924 και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άνω Κορακιάνα. Σπούδασε  στο Isttuto Volona στη Ρώμη. Στις ελαιογραφίες ασχολείται κυρίως με την ανθ…

Σγουρός Στέφανος – Stefanos Sgouros [1927]

Ο Στέφανος Σγούρος γεννήθηκε στους Πουλάδες της Κέρκυρας το 1924 και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άνω Κορακιάνα. Σπούδασε στο Isttuto Volona στη Ρώμη. Στις ελαιογραφίες ασχολείται κυρίως με την ανθ…

Ο Στέφανος Σγούρος γεννήθηκε στους Πουλάδες της Κέρκυρας το 1924 και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άνω Κορακιάνα. Σπούδασε  στο Isttuto Volona στη Ρώμη. Στις ελαιογραφίες ασχολείται κυρίως με την ανθ…

Σγουρός Στέφανος – Stefanos Sgouros [1927]

Ο Στέφανος Σγούρος γεννήθηκε στους Πουλάδες της Κέρκυρας το 1924 και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άνω Κορακιάνα. Σπούδασε στο Isttuto Volona στη Ρώμη. Στις ελαιογραφίες ασχολείται κυρίως με την ανθ…

Ο Στέφανος Σγούρος γεννήθηκε στους Πουλάδες της Κέρκυρας το 1924 και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άνω Κορακιάνα. Σπούδασε  στο Isttuto Volona στη Ρώμη. Στις ελαιογραφίες ασχολείται κυρίως με την ανθ…

Σγουρός Στέφανος – Stefanos Sgouros [1927]

Ο Στέφανος Σγούρος γεννήθηκε στους Πουλάδες της Κέρκυρας το 1924 και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άνω Κορακιάνα. Σπούδασε στο Isttuto Volona στη Ρώμη. Στις ελαιογραφίες ασχολείται κυρίως με την ανθ…

Ο Στέφανος Σγούρος γεννήθηκε στους Πουλάδες της Κέρκυρας το 1924 και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άνω Κορακιάνα. Σπούδασε  στο Isttuto Volona στη Ρώμη. Στις ελαιογραφίες ασχολείται κυρίως με την ανθ…

Σγουρός Στέφανος – Stefanos Sgouros [1927]

Ο Στέφανος Σγούρος γεννήθηκε στους Πουλάδες της Κέρκυρας το 1924 και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άνω Κορακιάνα. Σπούδασε στο Isttuto Volona στη Ρώμη. Στις ελαιογραφίες ασχολείται κυρίως με την ανθ…

Pinterest
Αναζήτηση