100 εξώφυλλα σπάνιων ελληνικών βιβλίων που θα σε καταπλήξουν με την γραφιστική τους πρωτοτυπία

100 εξώφυλλα σπάνιων ελληνικών βιβλίων που θα σε καταπλήξουν με την γραφιστική τους πρωτοτυπία

Photo Album Νίκος Χουλιαράς εξώφυλλα βιβλίων  | 5.12

Photo Album Νίκος Χουλιαράς εξώφυλλα βιβλίων | 5.12

Τα καλύτερα εξώφυλλα βιβλίων του 2012 - BOOK ROOM - LiFO

Τα καλύτερα εξώφυλλα βιβλίων του 2012 - BOOK ROOM - LiFO

Το τέλος πλησιάζει και οι εργασίες πρέπει να τακτοποιηθούν…αυτά είναι τα εξώφυλλα μας για κάθε γνωστικό αντικείμενο, μ΄ενα μικρό αντιπροσωπευτικό ποιηματάκι για το κάθε ένα!!!…

Εξώφυλλα βιβλίων

Το τέλος πλησιάζει και οι εργασίες πρέπει να τακτοποιηθούν…αυτά είναι τα εξώφυλλα μας για κάθε γνωστικό αντικείμενο, μ΄ενα μικρό αντιπροσωπευτικό ποιηματάκι για το κάθε ένα!!!…

Το τέλος πλησιάζει και οι εργασίες πρέπει να τακτοποιηθούν…αυτά είναι τα εξώφυλλα μας για κάθε γνωστικό αντικείμενο, μ΄ενα μικρό αντιπροσωπευτικό ποιηματάκι για το κάθε ένα!!!…

Εξώφυλλα βιβλίων

Το τέλος πλησιάζει και οι εργασίες πρέπει να τακτοποιηθούν…αυτά είναι τα εξώφυλλα μας για κάθε γνωστικό αντικείμενο, μ΄ενα μικρό αντιπροσωπευτικό ποιηματάκι για το κάθε ένα!!!…

Το τέλος πλησιάζει και οι εργασίες πρέπει να τακτοποιηθούν…αυτά είναι τα εξώφυλλα μας για κάθε γνωστικό αντικείμενο, μ΄ενα μικρό αντιπροσωπευτικό ποιηματάκι για το κάθε ένα!!!…

Εξώφυλλα βιβλίων

Το τέλος πλησιάζει και οι εργασίες πρέπει να τακτοποιηθούν…αυτά είναι τα εξώφυλλα μας για κάθε γνωστικό αντικείμενο, μ΄ενα μικρό αντιπροσωπευτικό ποιηματάκι για το κάθε ένα!!!…

Το τέλος πλησιάζει και οι εργασίες πρέπει να τακτοποιηθούν…αυτά είναι τα εξώφυλλα μας για κάθε γνωστικό αντικείμενο, μ΄ενα μικρό αντιπροσωπευτικό ποιηματάκι για το κάθε ένα!!!…

Εξώφυλλα βιβλίων

Το τέλος πλησιάζει και οι εργασίες πρέπει να τακτοποιηθούν…αυτά είναι τα εξώφυλλα μας για κάθε γνωστικό αντικείμενο, μ΄ενα μικρό αντιπροσωπευτικό ποιηματάκι για το κάθε ένα!!!…

Hypnotic Animations of Vintage Op-Art Book Covers

Hypnotic Animations of Vintage Op-Art Book Covers

Ανεβαίνοντας, 2015. Ο Tuschman εδώ και καιρό ελκύεται από μία συγκεκριμένη αισθητική όπου οι αναμνήσεις του παρελθόντος φαίνεται να επικαλύπτονται με μία ονειρική διαθεση και αυτή την αισθητική την έχει χρησιμοποιήσει σε πολλά εξώφυλλα βιβλίων αλλά και σε εικόνες για τους New York Times και το Sports Illustrated. Φωτογραφία: Richard Tuschman/Courtesy Klompching Gallery

Ανεβαίνοντας, 2015. Ο Tuschman εδώ και καιρό ελκύεται από μία συγκεκριμένη αισθητική όπου οι αναμνήσεις του παρελθόντος φαίνεται να επικαλύπτονται με μία ονειρική διαθεση και αυτή την αισθητική την έχει χρησιμοποιήσει σε πολλά εξώφυλλα βιβλίων αλλά και σε εικόνες για τους New York Times και το Sports Illustrated. Φωτογραφία: Richard Tuschman/Courtesy Klompching Gallery

In the 1950s and ’60s, book cover designers borrowed from the aesthetics of the burgeoning Op art movement.

In the 1950s and ’60s, book cover designers borrowed from the aesthetics of the burgeoning Op art movement.

Pinterest
Αναζήτηση