Αναζητήστε εύκολα σεμινάρια, εκπαιδευτικές θεματολογίες και φορείς - Οργανώστε την εκπαίδευσή σας χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες!

Αναζητήστε εύκολα σεμινάρια, εκπαιδευτικές θεματολογίες και φορείς - Οργανώστε την εκπαίδευσή σας χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες!

Rubric for Presentation or Poster | K-5 Computer Lab

Rubric for Presentation or Poster | K-5 Computer Lab

Rubrics Made Easy With Google Forms

Rubrics Made Easy With Google Forms

I created this rubric and have used it many times. It motivates students to contribute to group projects, makes them accountable, and provides them with an opportunity for reflection.

I created this rubric and have used it many times. It motivates students to contribute to group projects, makes them accountable, and provides them with an opportunity for reflection.

First Grade and Flip Flops: Student Created Rubrics for Assessment

First Grade and Flip Flops: Student Created Rubrics for Assessment

Prevent students from getting stuck when working on their sewing projects because they want it to be "perfect" - Have them focus on seeing challenges and opportunities - Page 1 - Growth Mindset #6 - Effective Effort Rubric 1-3.docx

Prevent students from getting stuck when working on their sewing projects because they want it to be "perfect" - Have them focus on seeing challenges and opportunities - Page 1 - Growth Mindset #6 - Effective Effort Rubric 1-3.docx

Here you will find a basic writing rubric for elementary grade students, along with samples of an expository and narrative rubric. Plus: Learn how to use a writing rubric.

Here you will find a basic writing rubric for elementary grade students, along with samples of an expository and narrative rubric. Plus: Learn how to use a writing rubric.

Group and peer assessment in group work -Cooperative Learning: 7 Free PDF Assessment Instruments

Group and peer assessment in group work -Cooperative Learning: 7 Free PDF Assessment Instruments

An easy personal self evalution sheet for students to use for reflection.

An easy personal self evalution sheet for students to use for reflection.

Many teachers are confused about how to convert rubric feedback into grades or points. Even if you are moving away from traditional grades, you still may be required to supply them. Here's my process. Continue Reading →

Many teachers are confused about how to convert rubric feedback into grades or points. Even if you are moving away from traditional grades, you still may be required to supply them. Here's my process. Continue Reading →

Pinterest
Αναζήτηση