Θερινοί ολυμπιακοί αγώνες

photography's issue!: Θερινοί ολυμπιακοί αγώνες 1896-Αθήνα....Με φωτογρα...

photography's issue!: Θερινοί ολυμπιακοί αγώνες 1896-Αθήνα....Με φωτογρα...

Shams Group of Schools Summer Olympic Started 120 years ago...... The 1896 Summer Olympics (Modern Greek: Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, Therinoí Olympiakoí Agó̱nes 1896), officially known as the Games of  the I Olympiad, was a multi-sport event held in Athens, Greece, from 6 to 15 April 1896. It was the first international Olympic Games held in the  Modern era. Because Ancient Greece was the birthplace of the Olympic Games,

Shams Group of Schools Summer Olympic Started 120 years ago...... The 1896 Summer Olympics (Modern Greek: Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, Therinoí Olympiakoí Agó̱nes 1896), officially known as the Games of the I Olympiad, was a multi-sport event held in Athens, Greece, from 6 to 15 April 1896. It was the first international Olympic Games held in the Modern era. Because Ancient Greece was the birthplace of the Olympic Games,

olympic games athens 1896 - The 1896 Summer Olympics (Modern Greek: Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, Therinoí Olympiakoí Agó̱nes 1896), officially known as the Games of the I Olympiad, was the first international Olympic Games held in modern history. Organised by the International Olympic Committee (IOC), which had been created by Pierre de Coubertin, it was held in Athens, Greece, from 6 to 15 April 1896.

olympic games athens 1896 - The 1896 Summer Olympics (Modern Greek: Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, Therinoí Olympiakoí Agó̱nes 1896), officially known as the Games of the I Olympiad, was the first international Olympic Games held in modern history. Organised by the International Olympic Committee (IOC), which had been created by Pierre de Coubertin, it was held in Athens, Greece, from 6 to 15 April 1896.

23οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών      -      Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

23οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών - Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήνα 1906. Intercalated Games, Athens 1906

Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήνα 1906. Intercalated Games, Athens 1906

Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήνα 1906. Intercalated Games, Athens 1906

Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήνα 1906. Intercalated Games, Athens 1906

120th Anniversary of First Modern Olympic Games

120th Anniversary of First Modern Olympic Games

120th Anniversary of First Modern Olympic Games The 1896 Summer Olympics (Modern Greek: Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, Therinoí Olympiakoí Agó̱nes 1896), officially known as the Games of the I Olympiad, was a multi-sport event held in Athens, Greece, from 6 to 15 April 1896. It was the first international Olympic Games held in the modern era.

120th Anniversary of First Modern Olympic Games The 1896 Summer Olympics (Modern Greek: Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, Therinoí Olympiakoí Agó̱nes 1896), officially known as the Games of the I Olympiad, was a multi-sport event held in Athens, Greece, from 6 to 15 April 1896. It was the first international Olympic Games held in the modern era.

Opening Ceremony Rio 2016 Olympic Games

Opening Ceremony Rio 2016 Olympic Games

#FridayFind - Did you know that the 2010 #WinterOlympics held in Vancouver B.C. were the first Olympic games - Winter or Summer - to hold their Opening Ceremony indoors? What an #innovative and impressive #project to pull off! | @Smartsheet - Google+

#FridayFind - Did you know that the 2010 #WinterOlympics held in Vancouver B.C. were the first Olympic games - Winter or Summer - to hold their Opening Ceremony indoors? What an #innovative and impressive #project to pull off! | @Smartsheet - Google+

1908. Athens, Plaka, Gate of Athena, Roman agora.

1908. Athens, Plaka, Gate of Athena, Roman agora.

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (Epidavros, Argolis, Peloponnese), 1895.

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (Epidavros, Argolis, Peloponnese), 1895.

1896 - Athene

1896 - Athene

1896-Olympics-Athens-Greece

1896-Olympics-Athens-Greece

Ernst Haas, Greece, 1952

Ernst Haas, Greece, 1952

Shot-put at the first modern Olympics, 1896, Athens.

Shot-put at the first modern Olympics, 1896, Athens.

Pinterest
Αναζήτηση