Μιμάρ Σινάν (1489 – 1588): Ελληνικής καταγωγής οθωμανός αρχιτέκτονας, που διακρίθηκε για τις καινοτομίες που επέφερε στην κοσμική και θρησκευτική αρχιτεκτονική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Μιμάρ Σινάν (1489 – 1588): Ελληνικής καταγωγής οθωμανός αρχιτέκτονας, που διακρίθηκε για τις καινοτομίες που επέφερε στην κοσμική και θρησκευτική αρχιτεκτονική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Medical History cover image: Portrait of the Muslim physician Mohammad Zakariya al-Razi (250-313 Higra) /ca. 864-925. (Image No.: 50001954, Wellcome Library, London)

Medical History cover image: Portrait of the Muslim physician Mohammad Zakariya al-Razi (250-313 Higra) /ca. 864-925. (Image No.: 50001954, Wellcome Library, London)

Halide Onbaşı. Halide Edip Adıvar

Halide Onbaşı. Halide Edip Adıvar

"Ibn Khaldun was a brilliant North African polymath of Arab descent who was born Tunis but travelled extensively throughout North Africa. He was a statesman, philosopher, Islamic theologian and jurist, historian, astronomer, mathematician, economist, poet, and social scientist and is widely considered to be the father of historiography, cultural history, demography, philosophy of history, and sociology." - @Davia Bailey

"Ibn Khaldun was a brilliant North African polymath of Arab descent who was born Tunis but travelled extensively throughout North Africa. He was a statesman, philosopher, Islamic theologian and jurist, historian, astronomer, mathematician, economist, poet, and social scientist and is widely considered to be the father of historiography, cultural history, demography, philosophy of history, and sociology." - @Davia Bailey

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet

Bild:  Tizian (Schule) - Bildnis des Sultan Suleiman II.

Bild: Tizian (Schule) - Bildnis des Sultan Suleiman II.

Edward Said - Incredible Intellect - he taught us to speak truth to power.

Edward Said - Incredible Intellect - he taught us to speak truth to power.

HISTOIRE • 1913 : l'Empire ottoman se fissure

HISTOIRE • 1913 : l'Empire ottoman se fissure

Architect SINAN ( mimar Sinan ) Lived during the Ottoman empire, famous designs such as "Selimiye and Suleymaniye" mosques... Among many...

Architect SINAN ( mimar Sinan ) Lived during the Ottoman empire, famous designs such as "Selimiye and Suleymaniye" mosques... Among many...

Sultan Orghan Gazi the Second Sultan of the Ottoman Empire.

Sultan Orghan Gazi the Second Sultan of the Ottoman Empire.

Pinterest
Αναζήτηση