Θρησκευτική αρχιτεκτονική

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Μιμάρ Σινάν (1489 – 1588): Ελληνικής καταγωγής οθωμανός αρχιτέκτονας, που διακρίθηκε για τις καινοτομίες που επέφερε στην κοσμική και θρησκευτική αρχιτεκτονική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Μιμάρ Σινάν (1489 – 1588): Ελληνικής καταγωγής οθωμανός αρχιτέκτονας, που διακρίθηκε για τις καινοτομίες που επέφερε στην κοσμική και θρησκευτική αρχιτεκτονική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Abū al-Wafāʾ, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Yaḥyā ibn Ismāʿīl ibn al-ʿAbbās al-Būzjānī (10 June 940 – 15 July 998) was a Persian mathematician and astronomer who worked in Baghdad. He made important innovations in spherical trigonometry, and his work on arithmetics for businessmen contains the first instance of using negative numbers in a medieval Islamic text. He is also credited with compiling the tables of sines and tangents at 15' intervals.

Abū al-Wafāʾ, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Yaḥyā ibn Ismāʿīl ibn al-ʿAbbās al-Būzjānī (10 June 940 – 15 July 998) was a Persian mathematician and astronomer who worked in Baghdad. He made important innovations in spherical trigonometry, and his work on arithmetics for businessmen contains the first instance of using negative numbers in a medieval Islamic text. He is also credited with compiling the tables of sines and tangents at 15' intervals.

Ibn al-Haytham: The Muslim Scientist Who Birthed the Scientific Method | RealClearScience

Ibn al-Haytham: The Muslim Scientist Who Birthed the Scientific Method | RealClearScience

Sultan Süleyman known as “the Magnificent” in the West and “Kanuni” (the Lawgiver) in the East,6 November 1494 – 7 September 1566) was the tenth and longest-reigning Emperor, Sultan of the Ottoman Empire, from 1520 to his death in 1566

Sultan Süleyman known as “the Magnificent” in the West and “Kanuni” (the Lawgiver) in the East,6 November 1494 – 7 September 1566) was the tenth and longest-reigning Emperor, Sultan of the Ottoman Empire, from 1520 to his death in 1566

Cumhurreyisimiz Receb Tayyip Erdoğan

Cumhurreyisimiz Receb Tayyip Erdoğan

Zamanında Ulu Hakan Abdülhamit Han a yapılanlar günümüzde Recep Tayyip Erdoğan'a yapılıyor tarih yeniden tekerrür ediyor ama Erdoğan ı Abdülhamit Han ın yalnızlığına bırakmayacağız

Zamanında Ulu Hakan Abdülhamit Han a yapılanlar günümüzde Recep Tayyip Erdoğan'a yapılıyor tarih yeniden tekerrür ediyor ama Erdoğan ı Abdülhamit Han ın yalnızlığına bırakmayacağız

Akşemseddin

Akşemseddin

Liderim Recep Tayyip Erdoğan

Liderim Recep Tayyip Erdoğan

Mimar Sinan veya Koca Mi'mâr Sinân Âğâ (Sinaneddin Yusuf - Abdulmennan oğlu Sinan[1]) (Osmanlı Türkçesi: قوجه معمار سنان آغا), Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan[2] Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'dir. Çok ünlü bir Mimardır.

Mimar Sinan veya Koca Mi'mâr Sinân Âğâ (Sinaneddin Yusuf - Abdulmennan oğlu Sinan[1]) (Osmanlı Türkçesi: قوجه معمار سنان آغا), Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan[2] Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'dir. Çok ünlü bir Mimardır.

Sultan Abdülhamid Han Hazretleri

Sultan Abdülhamid Han Hazretleri

Yavuz Sultan Selim - www.turkosfer.com

Yavuz Sultan Selim - www.turkosfer.com

Kanuni Sultan Süleyman Han

Kanuni Sultan Süleyman Han

Dedem Abdülhamid Han Devleti 10yıl yürütsünler(1909-1918) 100yıl yürüttük desinlerDiyeli 108 yıl oldu #Çanakkaleruhu

Dedem Abdülhamid Han Devleti 10yıl yürütsünler(1909-1918) 100yıl yürüttük desinlerDiyeli 108 yıl oldu #Çanakkaleruhu

Pinterest
Αναζήτηση