Μιμάρ Σινάν (1489 – 1588): Ελληνικής καταγωγής οθωμανός αρχιτέκτονας, που διακρίθηκε για τις καινοτομίες που επέφερε στην κοσμική και θρησκευτική αρχιτεκτονική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Μιμάρ Σινάν

Μιμάρ Σινάν (1489 – 1588): Ελληνικής καταγωγής οθωμανός αρχιτέκτονας, που διακρίθηκε για τις καινοτομίες που επέφερε στην κοσμική και θρησκευτική αρχιτεκτονική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ibn al-Nafis discovered the pulmonary circulation of blood. Ibn Sina’s Canon of Medicine became the most famous medical book in the East or West.

Ibn al-Nafis discovered the pulmonary circulation of blood. Ibn Sina’s Canon of Medicine became the most famous medical book in the East or West.

Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub sultano di Egitto (1171-1193) e Siria (1174-1193), Il Saladino nacque a Balbeek, in Libano, nel 1138, da Ayyub, il governatore di origine curda della città Il vero nome del Saladino era al-Malik an-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, “il Vittorioso Sovrano, Integrità della Fede, Yusuf figlio di Ayyub”.

Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub sultano di Egitto (1171-1193) e Siria (1174-1193), Il Saladino nacque a Balbeek, in Libano, nel 1138, da Ayyub, il governatore di origine curda della città Il vero nome del Saladino era al-Malik an-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, “il Vittorioso Sovrano, Integrità della Fede, Yusuf figlio di Ayyub”.

Ahmad Ibn Majid (c.1430's-c.1500) One of the greatest Arab navigators, who sailed as a ship's pilot to Calicut, India, with Vasco da Gama. He wrote more than three dozen books on seafaring, oceanography, and geography. His expertise was vital to Vasco da Gama's voyage, and he specialized in the navigation of the Arabian Sea, Red Sea, and the Indian Ocean.

Ahmad Ibn Majid (c.1430's-c.1500) One of the greatest Arab navigators, who sailed as a ship's pilot to Calicut, India, with Vasco da Gama. He wrote more than three dozen books on seafaring, oceanography, and geography. His expertise was vital to Vasco da Gama's voyage, and he specialized in the navigation of the Arabian Sea, Red Sea, and the Indian Ocean.

Ibn Al-Haytham (965 – 1040) Also known as Alhazen. Arab astronomer and mathematician known for his important contributions to the principles of optics and the use of scientific experiments.

Ibn Al-Haytham (965 – 1040) Also known as Alhazen. Arab astronomer and mathematician known for his important contributions to the principles of optics and the use of scientific experiments.

Yunus Emre - www.turkosfer.com

Yunus Emre - www.turkosfer.com

Osmanlı Tarihi: Trabzon, 6 Kasım 1494 - Sigetvar, 7 Eylül 1566 Saltanatı: 30 Eylül 1520 - 7 Eylül 1566-KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Osmanlı Tarihi: Trabzon, 6 Kasım 1494 - Sigetvar, 7 Eylül 1566 Saltanatı: 30 Eylül 1520 - 7 Eylül 1566-KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Mehmed Âkif Ersoy - www.turkosfer.com

Mehmed Âkif Ersoy - www.turkosfer.com

Pinterest
Αναζήτηση