Κατά των σιτηρών

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Ωδείον του Περικλέους (447 - 443/2 π.Χ.)  Το Ωδείον χτίστηκε μεταξύ των ετών 447 και 443/2 π.Χ. με πρωτοβουλία του Περικλέους και αποτέλεσε μέρος του οικοδομικού προγράμματος που ο ίδιος εφαρμόσε στην Αθήνα. Καταλαμβάνει χώρο στους νοτιοανατολικούς πρόποδες της Ακροπόλεως, στο ανατολικώτερο άκρο της Νότιας Κλιτύος του βράχου, ακριβώς δίπλα από το κοίλο του Διονυσιακού Θεάτρου, το οποίο μάλιστα περιόρισε σημαντικά στην ανατολική του πλευρά. Ήταν το πρώτο ωδείο της πόλης και προοριζόταν για να…

Ωδείον του Περικλέους (447 - 443/2 π.Χ.) Το Ωδείον χτίστηκε μεταξύ των ετών 447 και 443/2 π.Χ. με πρωτοβουλία του Περικλέους και αποτέλεσε μέρος του οικοδομικού προγράμματος που ο ίδιος εφαρμόσε στην Αθήνα. Καταλαμβάνει χώρο στους νοτιοανατολικούς πρόποδες της Ακροπόλεως, στο ανατολικώτερο άκρο της Νότιας Κλιτύος του βράχου, ακριβώς δίπλα από το κοίλο του Διονυσιακού Θεάτρου, το οποίο μάλιστα περιόρισε σημαντικά στην ανατολική του πλευρά. Ήταν το πρώτο ωδείο της πόλης και προοριζόταν για να…

Google Image Result for http://www.utexas.edu/courses/mythmoore/imagefiles19/images19/telemachus.jpg

Google Image Result for http://www.utexas.edu/courses/mythmoore/imagefiles19/images19/telemachus.jpg

Styles of Greek ornament

Styles of Greek ornament

Ancient Greek Houses | ... are some websites to get you started in your ancient homes research

Ancient Greek Houses | ... are some websites to get you started in your ancient homes research

Insula

Insula

recreation of the Bronze Age palace of Knossos - Crete, Greece

recreation of the Bronze Age palace of Knossos - Crete, Greece

Penthesilea (Πενθεσιλεια means "mourned by the people") was an Amazon queen who led her troops to Troy in support of King Priamos during the Trojan War. She herself fell by the hand of Achilles, who mourned over the dying queen on account of her beauty, youth, and valour. When the hero lifted her helm he fell in love and agreed to return her body unharmed to the Trojans for proper burial.

Penthesilea (Πενθεσιλεια means "mourned by the people") was an Amazon queen who led her troops to Troy in support of King Priamos during the Trojan War. She herself fell by the hand of Achilles, who mourned over the dying queen on account of her beauty, youth, and valour. When the hero lifted her helm he fell in love and agreed to return her body unharmed to the Trojans for proper burial.

Ancient greek house '' reconstruction '' oikia technical specifications the ancient Greek abode were divided in private and official part according to Vitruvio. The official part of the House was called andrwnitis and the private loft without used exclusively by women, but as a place where the whole family spent a day. As to the type of ancient residence, despite all the differences that existed from place to place, the ancient Greek houses were among the few key common elements

Ancient greek house '' reconstruction '' oikia technical specifications the ancient Greek abode were divided in private and official part according to Vitruvio. The official part of the House was called andrwnitis and the private loft without used exclusively by women, but as a place where the whole family spent a day. As to the type of ancient residence, despite all the differences that existed from place to place, the ancient Greek houses were among the few key common elements

http://www.greekmythology.com/  The link here is a wonderful website full of specific information on the myths and heroes of Ancient Greece. Simple layout and easy to use, all of the information in here is public domain.

http://www.greekmythology.com/ The link here is a wonderful website full of specific information on the myths and heroes of Ancient Greece. Simple layout and easy to use, all of the information in here is public domain.

The sanctuary of Nymphe | Acropolis Museum. The sanctuary of Nymphe | Acropolis Museum. Dedication to Nymphe, protectress of marriage Painted clay tablet probably depicting the three daughters of Kekrops: Pandrosos, Herse and Aglauros, personifications of the life-giving moisture of the earth. 570 BC. Showcase 6, no. 180 (ΝΑ 1957 Αk 2)

The sanctuary of Nymphe | Acropolis Museum. The sanctuary of Nymphe | Acropolis Museum. Dedication to Nymphe, protectress of marriage Painted clay tablet probably depicting the three daughters of Kekrops: Pandrosos, Herse and Aglauros, personifications of the life-giving moisture of the earth. 570 BC. Showcase 6, no. 180 (ΝΑ 1957 Αk 2)

Pinterest
Αναζήτηση