Κατά των σιτηρών

Ωδείον του Περικλέους (447 - 443/2 π.Χ.)  Το Ωδείον χτίστηκε μεταξύ των ετών 447 και 443/2 π.Χ. με πρωτοβουλία του Περικλέους και αποτέλεσε μέρος του οικοδομικού προγράμματος που ο ίδιος εφαρμόσε στην Αθήνα. Καταλαμβάνει χώρο στους νοτιοανατολικούς πρόποδες της Ακροπόλεως, στο ανατολικώτερο άκρο της Νότιας Κλιτύος του βράχου, ακριβώς δίπλα από το κοίλο του Διονυσιακού Θεάτρου, το οποίο μάλιστα περιόρισε σημαντικά στην ανατολική του πλευρά. Ήταν το πρώτο ωδείο της πόλης και προοριζόταν για να…

Ωδείον του Περικλέους (447 - 443/2 π.Χ.) Το Ωδείον χτίστηκε μεταξύ των ετών 447 και 443/2 π.Χ. με πρωτοβουλία του Περικλέους και αποτέλεσε μέρος του οικοδομικού προγράμματος που ο ίδιος εφαρμόσε στην Αθήνα. Καταλαμβάνει χώρο στους νοτιοανατολικούς πρόποδες της Ακροπόλεως, στο ανατολικώτερο άκρο της Νότιας Κλιτύος του βράχου, ακριβώς δίπλα από το κοίλο του Διονυσιακού Θεάτρου, το οποίο μάλιστα περιόρισε σημαντικά στην ανατολική του πλευρά. Ήταν το πρώτο ωδείο της πόλης και προοριζόταν για να…

Bread from Pompeii

Bread from Pompeii

Stephen Biesty - Illustrator - Exploded Views - Acropolis

Stephen Biesty - Illustrator - Exploded Views - Acropolis

Imgs For > Bronze Age Houses

Imgs For > Bronze Age Houses

ancient greek house layout the greeks created a lot of

ancient greek house layout the greeks created a lot of

Agora of ancient Athens in the 2nd century AD. Reconstruction by Balage Balogh/Archaeologyillustrated.com based on  a photo and meticulous research of excavations of the past 100 years as well as existing ideas of the elevation of some buildings.

Agora of ancient Athens in the 2nd century AD. Reconstruction by Balage Balogh/Archaeologyillustrated.com based on a photo and meticulous research of excavations of the past 100 years as well as existing ideas of the elevation of some buildings.

ancient Palace of Knossos

ancient Palace of Knossos

http://visualiseur.bnf.fr/ConsulterElementNum?O=IFN-8100131&E=JPEG&Deb=35&Fin=35&Param=C

http://visualiseur.bnf.fr/ConsulterElementNum?O=IFN-8100131&E=JPEG&Deb=35&Fin=35&Param=C

Un alfarero medieval. Ilustración de Boccace. Du cas des nobles hommes, BNF, M. fr. 235, Folio 158 verso En ARS CRETARIAE ARCHEOCERAMIQUE.

Un alfarero medieval. Ilustración de Boccace. Du cas des nobles hommes, BNF, M. fr. 235, Folio 158 verso En ARS CRETARIAE ARCHEOCERAMIQUE.

Pinterest
Αναζήτηση