Κηπουρική σε διαμέρισμα

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Όταν ζούμε σε διαμέρισμα στην πόλη, δεν έχουμε αυλή για να ασχοληθούμε με την κηπουρική, μπορούμε όμ...

Όταν ζούμε σε διαμέρισμα στην πόλη, δεν έχουμε αυλή για να ασχοληθούμε με την κηπουρική, μπορούμε όμ...

window farm

window farm

Best fruits you can grow in pots, Planet succulent, balcony garden, apartment gardening, urban jungle, plants, flowers, vegetable garden, veggies, patio, terrace, container garden, platns in pots, green, city living, succuletns, succs, cacti,

Best Fruits To Grow In Pots

Best fruits you can grow in pots, Planet succulent, balcony garden, apartment gardening, urban jungle, plants, flowers, vegetable garden, veggies, patio, terrace, container garden, platns in pots, green, city living, succuletns, succs, cacti,

How to start an apartment garden - tips & tricks

How to start an apartment garden - tips & tricks

10 Gardening Ideas for Your Patio or Balcony  These are great ideas! #conpicoliving

Gardening Without a Garden: 10 Ideas for Your Patio or Balcony

10 Gardening Ideas for Your Patio or Balcony These are great ideas! #conpicoliving

Yes. It is possible to grow your own food even if you live in an apartment or a house with little to no garden. The key ingredient you need is: sunlight. As long as you can offer your plants at least a work day's worth of sunshine (minimum 8 hours) you can grow your own food on a windowsill, balcony or porch in pots or containers. #GrowYourOwnFood #Frugal Food #ContainerGardening

How to Grow Your Own Food, Even If You Live in an Apartment

Yes. It is possible to grow your own food even if you live in an apartment or a house with little to no garden. The key ingredient you need is: sunlight. As long as you can offer your plants at least a work day's worth of sunshine (minimum 8 hours) you can grow your own food on a windowsill, balcony or porch in pots or containers. #GrowYourOwnFood #Frugal Food #ContainerGardening

Talk about eye-catching, this idea will make a definite statement on an apartment balcony. Check out more gardening tricks for small spaces.

Gardening Tricks for Smaller Spaces

Talk about eye-catching, this idea will make a definite statement on an apartment balcony. Check out more gardening tricks for small spaces.

20 Insanely Clever Gardening Tips And Ideas - 5. Rubbermaid Container Garden - Just because you don’t have much of a yard doesn’t mean you can’t have a nice little garden going. Rubbermaid storage containers are lightweight and just the right size to get you started. Fill the bottom with packing peanuts and a layer of garden fabric to keep them easy to move. This could even work on a small apartment balcony…

20 Insanely Clever Gardening Tips and Ideas (with pictures!)

20 Insanely Clever Gardening Tips And Ideas - 5. Rubbermaid Container Garden - Just because you don’t have much of a yard doesn’t mean you can’t have a nice little garden going. Rubbermaid storage containers are lightweight and just the right size to get you started. Fill the bottom with packing peanuts and a layer of garden fabric to keep them easy to move. This could even work on a small apartment balcony…

Infographic on the easiest herbs to grow indoors.

EASIEST HERBS TO GROW INDOORS

Infographic on the easiest herbs to grow indoors.

this is particularly helpful so I know what I could grow on my little patio and what things should wait until I have a yard.

A Vegetable Planting Cheat Sheet Infographic

this is particularly helpful so I know what I could grow on my little patio and what things should wait until I have a yard.

Pinterest
Αναζήτηση