Μορμόνοι

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Μορμόνοι και πολυγαμία      -      Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

Μορμόνοι και πολυγαμία - Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

Me gusta comer la cena con mi familia todos los días. Nosotros sentamos y hablamos sobre nuestros días.

Me gusta comer la cena con mi familia todos los días. Nosotros sentamos y hablamos sobre nuestros días.

Images LDS Jesus Christ | The top picture of Jesus with the child is taken from the Primary ...

Images LDS Jesus Christ | The top picture of Jesus with the child is taken from the Primary ...

Title: Called of God to be Born Again. "I have always been a firm believer that God calls the person whom he needs to fulfill His purposes, at the exact time that He needs him, the period of time that He needs him, and in the exact place where He needs him to be. History and the scriptures are replete with accounts of those who were called at diverse times to fulfill the purposes of God."

Title: Called of God to be Born Again. "I have always been a firm believer that God calls the person whom he needs to fulfill His purposes, at the exact time that He needs him, the period of time that He needs him, and in the exact place where He needs him to be. History and the scriptures are replete with accounts of those who were called at diverse times to fulfill the purposes of God."

Salt Lake City Utah Temple March 23, 2016

Salt Lake City Utah Temple March 23, 2016

I have an INFINITE L♥VE for our Lord that will never end.

I have an INFINITE L♥VE for our Lord that will never end.

"Rise up and become the person you were designed to be." -Dieter F. Uchtdorf LDS Quotes

"Rise up and become the person you were designed to be." -Dieter F. Uchtdorf LDS Quotes

~President Thomas S. Monson~                                                                                         More

~President Thomas S. Monson~ More

"Before you connect with the world, connect with the Lord." LDS Quotes #lds…

"Before you connect with the world, connect with the Lord." LDS Quotes #lds…

"If thoughts make us what we are and we are to be like Christ, then we must think Christlike thoughts." "Think on Christ," by Ezra Taft Benson, Ensign, Apr 1984

"If thoughts make us what we are and we are to be like Christ, then we must think Christlike thoughts." "Think on Christ," by Ezra Taft Benson, Ensign, Apr 1984

Dieter F Uchtdorf

Dieter F Uchtdorf

Women of the Church are seen as distinct and different—in happy ways—from the women of the world. —Spencer W. Kimball #LDS

Women of the Church are seen as distinct and different—in happy ways—from the women of the world. —Spencer W. Kimball #LDS

I'm not a Mormon but what he is saying as a Christian I find this true

I'm not a Mormon but what he is saying as a Christian I find this true

Know ye not that ye are in the hands of God? —Mormon 5:23 #LDS

Know ye not that ye are in the hands of God? —Mormon 5:23 #LDS

Remember, “To reach a goal you have never before attained, you must do things you have never before done.” From #ElderScott’s http://pinterest.com/pin/24066179229025576 inspiring #LDSconf http://facebook.com/223271487682878 message http://lds.org/general-conference/1990/04/finding-the-way-back

Remember, “To reach a goal you have never before attained, you must do things you have never before done.” From #ElderScott’s http://pinterest.com/pin/24066179229025576 inspiring #LDSconf http://facebook.com/223271487682878 message http://lds.org/general-conference/1990/04/finding-the-way-back

LDS Temple Dress ft. House of Order - Link to buy this image!

LDS Temple Dress ft. House of Order - Link to buy this image!

Pinterest
Αναζήτηση