Μορμόνοι

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Μορμόνοι και πολυγαμία      -      Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

Μορμόνοι και πολυγαμία - Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

Me gusta comer la cena con mi familia todos los días. Nosotros sentamos y hablamos sobre nuestros días.

Me gusta comer la cena con mi familia todos los días. Nosotros sentamos y hablamos sobre nuestros días.

Images LDS Jesus Christ | The top picture of Jesus with the child is taken from the Primary ...

Images LDS Jesus Christ | The top picture of Jesus with the child is taken from the Primary ...

Title: Called of God to be Born Again. "I have always been a firm believer that God calls the person whom he needs to fulfill His purposes, at the exact time that He needs him, the period of time that He needs him, and in the exact place where He needs him to be. History and the scriptures are replete with accounts of those who were called at diverse times to fulfill the purposes of God."

Title: Called of God to be Born Again. "I have always been a firm believer that God calls the person whom he needs to fulfill His purposes, at the exact time that He needs him, the period of time that He needs him, and in the exact place where He needs him to be. History and the scriptures are replete with accounts of those who were called at diverse times to fulfill the purposes of God."

The plan of Salvation. You start at the left top: Premortal life; Jesus Christ came down and created earth. Then write atonement and emphasize that the rest of the plan couldn't happen without it; we would be stuck at death. You'll notice that death goes down, then resurrection goes up. (if you want, you could add spirit world at the bottom of the V) Look at the plan in my picture; you've probably noticed that it spells "LOVE". Heavenly Father created His plan because He loves us.

The plan of Salvation. You start at the left top: Premortal life; Jesus Christ came down and created earth. Then write atonement and emphasize that the rest of the plan couldn't happen without it; we would be stuck at death. You'll notice that death goes down, then resurrection goes up. (if you want, you could add spirit world at the bottom of the V) Look at the plan in my picture; you've probably noticed that it spells "LOVE". Heavenly Father created His plan because He loves us.

Dieter F Uchtdorf

Dieter F Uchtdorf

The time that we decide that we will settle for nothing less than to live eternally with our Father is now. --Spencer W. Kimball

The time that we decide that we will settle for nothing less than to live eternally with our Father is now. --Spencer W. Kimball

One of the greatest weaknesses in most of us is our lack of faith in ourselves. L. Tom Perry quotes quote #LDSconf general conference lds mormon buzzz inspirational general authority apostle

One of the greatest weaknesses in most of us is our lack of faith in ourselves. L. Tom Perry quotes quote #LDSconf general conference lds mormon buzzz inspirational general authority apostle

Salt Lake City Utah Temple March 23, 2016

Salt Lake City Utah Temple March 23, 2016

"Rise up and become the person you were designed to be." -Dieter F. Uchtdorf LDS Quotes

"Rise up and become the person you were designed to be." -Dieter F. Uchtdorf LDS Quotes

Pinterest
Αναζήτηση