Αν είσαι ολιγαρκής, ποτέ σου δε θα ντροπιαστείς!

Αν είσαι ολιγαρκής, ποτέ σου δε θα ντροπιαστείς!

Ολιγαρκής

Ολιγαρκής

My Little Expat Kitchen: Beetroot hummus with spicy, crunchy roasted chickpeas

My Little Expat Kitchen: Beetroot hummus with spicy, crunchy roasted chickpeas

Mornings with Lao Tzu    Get a good translation of the Tao Te Ching for free at:  ====> http://lovegazing.com/go/tao-te-ching/

Mornings with Lao Tzu Get a good translation of the Tao Te Ching for free at: ====> http://lovegazing.com/go/tao-te-ching/

do you have the patience to wait till your mud settles - Google Search

do you have the patience to wait till your mud settles - Google Search

Digital art selected for the Daily Inspiration #1750

Digital art selected for the Daily Inspiration #1750

He who controls others may be powerful, but he who has mastered himself is mightier still.  ~Lao Tzu

He who controls others may be powerful, but he who has mastered himself is mightier still. ~Lao Tzu

allen1956 has shared an animated gif from Photobucket. Click to play

allen1956 has shared an animated gif from Photobucket. Click to play

✨Everyone shares the overriding purpose of revealing the essence of our Being. Our essence is revealed when we recognize the dreamlike nature of our physical reality, and look to the rich expanded hyper-reality of the spiritual path✨

✨Everyone shares the overriding purpose of revealing the essence of our Being. Our essence is revealed when we recognize the dreamlike nature of our physical reality, and look to the rich expanded hyper-reality of the spiritual path✨

Pinterest
Αναζήτηση