Ο ιησούς αγαπά

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Να θυμάσαι! Ο Ιησούς Χριστός σε αγαπά. Ντάξει;

Να θυμάσαι! Ο Ιησούς Χριστός σε αγαπά. Ντάξει;

Tι αγάπη είναι αυτή , η οποία δεν λυτρώνει εκείνον που αγαπά από τον θάνατον ; Δι΄αυτό ο Κύριος Ιησούς είναι ο Μ ό ν ο ς Φ ι λ ά ν θ ρ ω π ο ς. Εις την πραγματικότητα , το ταλαίπωρον ανθρώπινον γένος έχει ένα μόνο γνήσιον φίλον: τον Σωτήρα Χριστόν, διότι Αυτός το ελύτρωσε από τον μεγαλύτερον εχθρόν του, τον θάνατον.  αββάς Ιουστίνος ο νέος ομολογητής #christianity #Greek #orthodox #abba #JesusChrist #Αποφθέγματα #quotes

Tι αγάπη είναι αυτή , η οποία δεν λυτρώνει εκείνον που αγαπά από τον θάνατον ; Δι΄αυτό ο Κύριος Ιησούς είναι ο Μ ό ν ο ς Φ ι λ ά ν θ ρ ω π ο ς. Εις την πραγματικότητα , το ταλαίπωρον ανθρώπινον γένος έχει ένα μόνο γνήσιον φίλον: τον Σωτήρα Χριστόν, διότι Αυτός το ελύτρωσε από τον μεγαλύτερον εχθρόν του, τον θάνατον. αββάς Ιουστίνος ο νέος ομολογητής #christianity #Greek #orthodox #abba #JesusChrist #Αποφθέγματα #quotes

seen in #Paleochora in the southwest of #Crete

seen in #Paleochora in the southwest of #Crete

inbed.quenalbertini: Bedtime prayers by Sandra Kuck . with a teddy bear

inbed.quenalbertini: Bedtime prayers by Sandra Kuck . with a teddy bear

This isn't my photo, but when my own daughter was young, just before she went to sleep, she said to me, "Mummy, if I die, Mary will look after me, won't she?" "Of course she will, sweetie." Big smile from her and straight to sleep. Still one of my favourite memories!

This isn't my photo, but when my own daughter was young, just before she went to sleep, she said to me, "Mummy, if I die, Mary will look after me, won't she?" "Of course she will, sweetie." Big smile from her and straight to sleep. Still one of my favourite memories!

Mary Shrine - The shrine to Mary outside of Our Lady of the Snows in Elizabethtown, North Carolina in Bladen County.

Mary Shrine - The shrine to Mary outside of Our Lady of the Snows in Elizabethtown, North Carolina in Bladen County.

Jesus loved children. I remember this sweet picture from my youth.

Jesus loved children. I remember this sweet picture from my youth.

Lourdes Grotto, St. Adalbart's Church, Enfield, Connecticut

Lourdes Grotto, St. Adalbart's Church, Enfield, Connecticut

Prayer Garden was created for meditation - a place to give thanks and especially to pray

Prayer Garden was created for meditation - a place to give thanks and especially to pray

"Prayer is also called the food of the soul, because the body cannot be supported without food; nor can the soul, says St. Augustine, be kept alive without prayer: "As the flesh is nourished by food, so is man supported by prayers." ~St. Alphonsus Ligouri

"Prayer is also called the food of the soul, because the body cannot be supported without food; nor can the soul, says St. Augustine, be kept alive without prayer: "As the flesh is nourished by food, so is man supported by prayers." ~St. Alphonsus Ligouri

Pinterest
Αναζήτηση