Πανοπλία

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Μετάλλινη πανοπλία έφιππου πολεμιστή

Μετάλλινη πανοπλία έφιππου πολεμιστή

www.warriorsproject.it #citazioni #aforisma #frasi #coaching

www.warriorsproject.it #citazioni #aforisma #frasi #coaching

A Nuremberg combat close-helmet, Germany, 1600.

A Nuremberg combat close-helmet, Germany, 1600.

Chilta hazar masha (coat of a thousand nails), kulah khud (helmet), bazu band (arm guards). Indian armored clothing made from layers of fabric faced with velvet and studded with numerous small brass nails, which were often gilded.  Fabric armor was very popular in India because metal became very hot under the Indian sun. This example has additional armor plates on the chest area, arms, and thighs. The Wallace Collection, London England.

Chilta hazar masha (coat of a thousand nails), kulah khud (helmet), bazu band (arm guards). Indian armored clothing made from layers of fabric faced with velvet and studded with numerous small brass nails, which were often gilded. Fabric armor was very popular in India because metal became very hot under the Indian sun. This example has additional armor plates on the chest area, arms, and thighs. The Wallace Collection, London England.

Engraved armour of Henry VIII. 16th century. The wide fixed skirt is called a Tonlet, and provides a most fashionable way to joust.

Engraved armour of Henry VIII. 16th century. The wide fixed skirt is called a Tonlet, and provides a most fashionable way to joust.

Body Armour pattern

Body Armour pattern

PRANCHRIS: Η αρχαιότερη, άθικτη και πλήρης πανοπλία του πλανή...

PRANCHRIS: Η αρχαιότερη, άθικτη και πλήρης πανοπλία του πλανή...

Tactical Vest Body Armor

Tactical Vest Body Armor

ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ - Μισούσα τον χειμώνα γιατί ήταν ο ίδιος μια πανοπλία αδυσώπητη· είχε επιτεθεί από τον βορρά και έντυσε τα πάντα γύρω μου σαν λευκός λινοθώρακας. Τα ποτάμια έβαλαν τη δική τους πανοπλία του χειμώνα, χοντρές πλάκες πάγου, που όταν έσπαγαν, πολύ σπάνια, πολύ δύσκολα, ακούγονταν σαν τα δόντια του Δαρκούλ να κριτσανίζουν τα κόκαλα των πολεμιστών. Το χορτάρι φόρεσε πανοπλία αμέτρητα γαλαζόλευκα βελονοθηκάρια, ένα για κάθε σπαθόχορτο.. «Νικιούνται, Ντα-Ρεν. Όχι από λεπίδες. Από άλλες…

ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ - Μισούσα τον χειμώνα γιατί ήταν ο ίδιος μια πανοπλία αδυσώπητη· είχε επιτεθεί από τον βορρά και έντυσε τα πάντα γύρω μου σαν λευκός λινοθώρακας. Τα ποτάμια έβαλαν τη δική τους πανοπλία του χειμώνα, χοντρές πλάκες πάγου, που όταν έσπαγαν, πολύ σπάνια, πολύ δύσκολα, ακούγονταν σαν τα δόντια του Δαρκούλ να κριτσανίζουν τα κόκαλα των πολεμιστών. Το χορτάρι φόρεσε πανοπλία αμέτρητα γαλαζόλευκα βελονοθηκάρια, ένα για κάθε σπαθόχορτο.. «Νικιούνται, Ντα-Ρεν. Όχι από λεπίδες. Από άλλες…

Visored Barbute

Visored Barbute

Pinterest
Αναζήτηση