Προϊστορικός

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Cave painting Algeria

Cave painting Algeria

The oldest reliably dated rock art in the Americas is known as the "Horny Little Man." It is petroglyph depicting a stick figure with an oversized phallus and carved [painted?] in Lapa do Santo, a cave in central-eastern Brazil and dates from 12,000 to 9,000 years ago. Serra da Capivara National Park, a UNESCO World Heritage Site, Piauí.

The oldest reliably dated rock art in the Americas is known as the "Horny Little Man." It is petroglyph depicting a stick figure with an oversized phallus and carved [painted?] in Lapa do Santo, a cave in central-eastern Brazil and dates from 12,000 to 9,000 years ago. Serra da Capivara National Park, a UNESCO World Heritage Site, Piauí.

Lascaux Cave Paintings on the Bradshaw Foundation website, which features more rock art than you can shake a pointy stick at.

Lascaux Cave Paintings on the Bradshaw Foundation website, which features more rock art than you can shake a pointy stick at.

Aboriginal Rock Art ( some of the art has been acurately dated at 15,000 years old however a lot of Australian Aboriginal Rock Art is suspected to be up to 50,000 years old) - Bing Images

Aboriginal Rock Art ( some of the art has been acurately dated at 15,000 years old however a lot of Australian Aboriginal Rock Art is suspected to be up to 50,000 years old) - Bing Images

Χαμένος προϊστορικός πολιτισμός; Το πράσινο βραχιόλι σε σπήλαιο της Σιβηρίας που αναστάτωσε τους επιστήμονες

Χαμένος προϊστορικός πολιτισμός; Το πράσινο βραχιόλι σε σπήλαιο της Σιβηρίας που αναστάτωσε τους επιστήμονες

Stone glyphs in Greenland.

Stone glyphs in Greenland.

The Uinta Basin in Northeastern Utah features some of the finest rock art in Utah and a very distinct subdivision of Fremont Style, Classic Vernal Style

The Uinta Basin in Northeastern Utah features some of the finest rock art in Utah and a very distinct subdivision of Fremont Style, Classic Vernal Style

Aboriginal rock paintings northern territory Australia |

Aboriginal rock paintings northern territory Australia |

Owl Petroglyph in Kane Creek Canyon, Utah. Owl's are symbolic of wisdom. it is also the bird of Caladan

Owl Petroglyph in Kane Creek Canyon, Utah. Owl's are symbolic of wisdom. it is also the bird of Caladan

Why is the Smithsonian hiding history?

Why is the Smithsonian hiding history?

Pinterest
Αναζήτηση