Μέγας Κωνσταντίνος - Κώστας Καραστάθης   -  Η ιστορική έρευνα του συγγραφέα έχει εξαντλήσει σχεδόν το σύνολο των ιστορικών πηγών των προβυζαντινών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, που αναφέρονται στον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα μεταρρυθμιστή και ευεργέτη της ανθρωπότητας, αλλά στηρίζεται κυρίως στις πρωτογενείς ιστορικές πηγές των 4ου, 5ου και 6ου αιώνων μ.Χ.

Μέγας Κωνσταντίνος - Κώστας Καραστάθης - Η ιστορική έρευνα του συγγραφέα έχει εξαντλήσει σχεδόν το σύνολο των ιστορικών πηγών των προβυζαντινών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, που αναφέρονται στον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα μεταρρυθμιστή και ευεργέτη της ανθρωπότητας, αλλά στηρίζεται κυρίως στις πρωτογενείς ιστορικές πηγές των 4ου, 5ου και 6ου αιώνων μ.Χ.

Διαλογισμός Ταξίδι στο εδώ και τώρα: Ανθολόγηση τεχνικών διαλογισμού του Osho από πρωτογενείς πηγές του έργου του

Διαλογισμός Ταξίδι στο εδώ και τώρα: Ανθολόγηση τεχνικών διαλογισμού του Osho από πρωτογενείς πηγές του έργου του

Το βυζαντινό υπατικό δίπτυχο του Φλάβιου Θεοδώρου Φιλόξενου.http://leipsanothiki.blogspot.be/

Το βυζαντινό υπατικό δίπτυχο του Φλάβιου Θεοδώρου Φιλόξενου.http://leipsanothiki.blogspot.be/

Byzantine mosaic of Saint Agnes of Rome, Basilica di Sant'Agnese Fuori le Mura, Rome, 7th century

Byzantine mosaic of Saint Agnes of Rome, Basilica di Sant'Agnese Fuori le Mura, Rome, 7th century

HISTORY iconography - BYZANTIUM PART 1

HISTORY iconography - BYZANTIUM PART 1

Silver Icon Saint George A Museum Copy, Unique Quality Silver Icons, www.Nioras.com - Byzantine Orthodox Art & Greek Traditional Products - Byzantine Christian Icons, Mount Athos Incense, Orthodox Church Supplies, Wedding Gifts, Bookstore Supplies

Silver Icon Saint George A Museum Copy, Unique Quality Silver Icons, www.Nioras.com - Byzantine Orthodox Art & Greek Traditional Products - Byzantine Christian Icons, Mount Athos Incense, Orthodox Church Supplies, Wedding Gifts, Bookstore Supplies

Στις σελίδες του βιβλίου παρουσιάζονται παράλληλα όλοι οι ηγεμόνες και οι βασιλείς των βαλκανικών κρατών, καθώς και η «πορεία» των κρατών αυτών στις βυζαντινές επαρχίες του Δούναβη από τον 7ο αιώνα έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Στις σελίδες του βιβλίου παρουσιάζονται παράλληλα όλοι οι ηγεμόνες και οι βασιλείς των βαλκανικών κρατών, καθώς και η «πορεία» των κρατών αυτών στις βυζαντινές επαρχίες του Δούναβη από τον 7ο αιώνα έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Emperor Constantine I presents a representation of the city of Constantinople as tribute to an enthroned Mary and Christ Child in this church mosaic. St Sophia, c. 1000

Emperor Constantine I presents a representation of the city of Constantinople as tribute to an enthroned Mary and Christ Child in this church mosaic. St Sophia, c. 1000

Le bestiaire zodiacal  symbolise les évangiles ou vis-versa.(Evangiles: 4 écrits anonymes sélectionnés. Des écrits remaniés, séparés entre eux par des décennies et dont nous n'avons pour preuve que des copies très tardives.. Seulement d'après leur contenu on estime que leurs rédactions originelles dateraient au plus tôt aux alentours de 70 de notre ère. Ce qui correspondrait aux conséquences de la révolte des hébreux (Judée) débutée en 66.

Le bestiaire zodiacal symbolise les évangiles ou vis-versa.(Evangiles: 4 écrits anonymes sélectionnés. Des écrits remaniés, séparés entre eux par des décennies et dont nous n'avons pour preuve que des copies très tardives.. Seulement d'après leur contenu on estime que leurs rédactions originelles dateraient au plus tôt aux alentours de 70 de notre ère. Ce qui correspondrait aux conséquences de la révolte des hébreux (Judée) débutée en 66.

Το βυζαντινό αντίγραφο του Αγίου Μανδηλίου στη Γένοβα. Επιγραφή: Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ ΤΩ ΠΥΡΙ ΕΠΙΧΕΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΑΣ ΚΑΤΕΚΑΥΣΕ

Το βυζαντινό αντίγραφο του Αγίου Μανδηλίου στη Γένοβα. Επιγραφή: Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ ΤΩ ΠΥΡΙ ΕΠΙΧΕΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΑΣ ΚΑΤΕΚΑΥΣΕ

Pinterest
Αναζήτηση