Δεν χρειάζεται ούτε θαύματα ούτε μαγεία για να αποκτήσεις όμορφα και αδύνατα πόδια. Το μόνο που χρειάζεσαι, είναι αυτές οι ασκήσεις της Ιωάννας!

Δεν χρειάζεται ούτε θαύματα ούτε μαγεία για να αποκτήσεις όμορφα και αδύνατα πόδια. Το μόνο που χρειάζεσαι, είναι αυτές οι ασκήσεις της Ιωάννας!

Yoga : Yoga is of many kinds & one such power yoga is considered to be great ways in losing weight.

Yoga : Yoga is of many kinds & one such power yoga is considered to be great ways in losing weight.

nice Yoga workout for beginners to lose weight! Learn to love your body through a bea...

nice Yoga workout for beginners to lose weight! Learn to love your body through a bea...

Yoga isn't always about relaxing, restorative poses. Feel your muscles burn with this 8-minute workout

Yoga isn't always about relaxing, restorative poses. Feel your muscles burn with this 8-minute workout

5 Yoga Poses to Get Your Gut in Gear. Building and maintaining a strong core not only feels good, but looks good on you! Incorporate these 5 yoga poses for core strength into…

5 Yoga Poses to Get Your Gut in Gear. Building and maintaining a strong core not only feels good, but looks good on you! Incorporate these 5 yoga poses for core strength into…

5 Poses to Get Your Gut in Gear

5 Poses to Get Your Gut in Gear

This yoga flow works your muscles while lengthening them to help you get long and lean. | Come to Clarkston Hot Yoga in Clarkston, MI for all of your Yoga and fitness needs! Feel free to call (248) 620-7101 or visit our website www.clarkstonhotyoga.com for more information about the classes we offer!

This yoga flow works your muscles while lengthening them to help you get long and lean. | Come to Clarkston Hot Yoga in Clarkston, MI for all of your Yoga and fitness needs! Feel free to call (248) 620-7101 or visit our website www.clarkstonhotyoga.com for more information about the classes we offer!

Pin now, practice later! 4 ways to use yoga blocks to improve your flexibility Wearing: Jala pants c/o, f21 tank, Big apple red polish on fingers, you don't know jacques on toes

Pin now, practice later! 4 ways to use yoga blocks to improve your flexibility Wearing: Jala pants c/o, f21 tank, Big apple red polish on fingers, you don't know jacques on toes

This twisty Surya Play sequence will stretch your side body, 'wring out' your spine, elongate your quadriceps and open your hips :) Give it a try! And get creative yourself by sharing your favourite Surya Namaskar variation with us! #Suryaplays We might pick your Surya Play variation and broadcast it to a large audience on The International Day of Yoga on June 21st. Find out more: www.ekhartyoga.co...

This twisty Surya Play sequence will stretch your side body, 'wring out' your spine, elongate your quadriceps and open your hips :) Give it a try! And get creative yourself by sharing your favourite Surya Namaskar variation with us! #Suryaplays We might pick your Surya Play variation and broadcast it to a large audience on The International Day of Yoga on June 21st. Find out more: www.ekhartyoga.co...

Repin to practice these poses later!  This Yoga Sequence helps to stretch out tight hip flexors & hamstrings.  This decreases muscle aches & pains, increases flexibility, and decreases risk for injuries.  This is especially useful for runners and other athletes. | Yoga, Stretching, Health & Fitness Inspiration

Repin to practice these poses later! This Yoga Sequence helps to stretch out tight hip flexors & hamstrings. This decreases muscle aches & pains, increases flexibility, and decreases risk for injuries. This is especially useful for runners and other athletes. | Yoga, Stretching, Health & Fitness Inspiration

Pinterest
Αναζήτηση