Συλλογή αρωμάτων

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

συλλογή αρωμάτων; "ανώνυμο τεστ-παιχνίδι; οι οσμές προσφέρονται όπως οι εικόνες, οι ήχοι, οι γεύσεις και τα υλικά, αρκεί να τις αποθηκεύσουμε κατάλληλα!

συλλογή αρωμάτων; "ανώνυμο τεστ-παιχνίδι; οι οσμές προσφέρονται όπως οι εικόνες, οι ήχοι, οι γεύσεις και τα υλικά, αρκεί να τις αποθηκεύσουμε κατάλληλα!

Ο Kenzo Takada δημιούργησε μια εκπληκτική νέα συλλογή αρωμάτων, που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την Avon.  Η σειρά ονομάζεται Avon LIFE και είναι χτισμένη γύρω από την υπόσχεση να ζούμε τη ζωή μας όμορφα, ενσαρκώνοντας θετική αντιμετώπιση προς τη ζωή που βρίσκεται στην καρδιά των σχεδίων και της προσωπικότητας του Kenzo Takada.

Ο Kenzo Takada δημιούργησε μια εκπληκτική νέα συλλογή αρωμάτων, που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την Avon. Η σειρά ονομάζεται Avon LIFE και είναι χτισμένη γύρω από την υπόσχεση να ζούμε τη ζωή μας όμορφα, ενσαρκώνοντας θετική αντιμετώπιση προς τη ζωή που βρίσκεται στην καρδιά των σχεδίων και της προσωπικότητας του Kenzo Takada.

Build your Rocket free printable.. maybe adapt for building/construction theme with buildings instead of rockets

Build your Rocket free printable.. maybe adapt for building/construction theme with buildings instead of rockets

Sun in a bottle - to demonstrate that the sun is not like a solid rock or a ball of fire but a swirling mass of gasses

The Sun In A Bottle

Sun in a bottle - to demonstrate that the sun is not like a solid rock or a ball of fire but a swirling mass of gasses

Eye Dropper Dot Counting - Fun Preschool sensory counting activity!

Eye Dropper Dot Counting

Eye Dropper Dot Counting - Fun Preschool sensory counting activity!

The Teaching Zoo: Five Senses

The Teaching Zoo: Five Senses

Name Rubbings

Name Rubbings

This week's free printable is Flower Letter Sorting Cups which is a great activity for letter recognition and review. Available until Sunday May 18th ... after that they will be available in the member's section of the site.

This week's free printable is Flower Letter Sorting Cups which is a great activity for letter recognition and review. Available until Sunday May 18th ... after that they will be available in the member's section of the site.

Do you have a budding engineer in the family? Check out these 25 simple activities for little engineers!

25 Simple Activities for Little Engineers

Do you have a budding engineer in the family? Check out these 25 simple activities for little engineers!

Introduce the concept of night and day to preschoolers with this simple, engaging sensory sorting activity. Perfect for small groups or circle time!

Night Sky Activities for Preschool: Night and Day Sensory Sorting

Introduce the concept of night and day to preschoolers with this simple, engaging sensory sorting activity. Perfect for small groups or circle time!

Pinterest
Αναζήτηση