Συμβουλές για ακίνητα

Ενώ για τα ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής τους άδειας μετά την 01/01/1995 είχε καταργηθεί η χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης, εξακολουθούσε

Δεν απαιτείται βεβαίωση ηλεκτροδότησης για ακίνητα με άδειες μέχρι 31/12/1994

Ενώ για τα ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής τους άδειας μετά την 01/01/1995 είχε καταργηθεί η χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης, εξακολουθούσε

Selling your home? Want to increase your home value for less money? Here are 10 ways to do that. Real estate tips!

Selling your home? Want to increase your home value for less money? Here are 10 ways to do that. Real estate tips!

Looking at Homes Online Versus In Person Real Estate Infographic (+ don't miss the excellent linked article that expands on these issues!)  #ggrf #ggve

Looking at Homes Online Versus In Person Real Estate Infographic (+ don't miss the excellent linked article that expands on these issues!) #ggrf #ggve

Real estate marketing

Top 10 Reasons To Hire A Real Estate Agent

Real estate marketing

REAL ESTATE -         "Tips and tricks on how we sold our home in one showing!! A must pin if you are selling your home now or in the future!"

How To Sell Your Home Fast

REAL ESTATE - "Tips and tricks on how we sold our home in one showing!! A must pin if you are selling your home now or in the future!"

53 Real Estate Lead Generator Ideas! LinkedIn has a marketing tip that's super cool!!! ~  #marketing #realtor

53 Real Estate Lead Generator Ideas! LinkedIn has a marketing tip that's super cool!!! ~ #marketing #realtor

Overused Words in Real Estate #realestate #realtor #marketing #escrow https://www.facebook.com/CollegeEscrowInc

Overused Words in Real Estate #realestate #realtor #marketing #escrow https://www.facebook.com/CollegeEscrowInc

5 Tips for Real Estate Photography | PhotographyPla.net | #photography #tips #realestate

5 Tips for Real Estate Photography

5 Tips for Real Estate Photography | PhotographyPla.net | #photography #tips #realestate

Real Estate Marketing - Hundreds of innovative, creative and effective ideas and tips to market your real estate business by marketing blogger, Gail Oliver of http://attention-getting.com Realtor Marketing Ideas  #marketing #realestate #realtor

Real Estate Marketing - Hundreds of innovative, creative and effective ideas and tips to market your real estate business by marketing blogger, Gail Oliver of http://attention-getting.com Realtor Marketing Ideas #marketing #realestate #realtor

60 different tips to follow when staging a home for sale - Infographic.

60 different tips to follow when staging a home for sale - Infographic.

Pinterest
Αναζήτηση