Βιβλιοκριτική (+ Συμβουλές Συγγραφής) https://siggrafikitrela.wordpress.com/2015/12/28/beautiful-oblivion-vivliokritiki-symboules-syggrafis/

Βιβλιοκριτική (+ Συμβουλές Συγγραφής) https://siggrafikitrela.wordpress.com/2015/12/28/beautiful-oblivion-vivliokritiki-symboules-syggrafis/

Συμβουλές συγγραφής από εννέα λογοτέχνες | TVXS - TV Χωρίς Σύνορα

Συμβουλές συγγραφής από εννέα λογοτέχνες | TVXS - TV Χωρίς Σύνορα

The first line (or first few lines) of the most famous books of all time - Imgur

The first line (or first few lines) of the most famous books of all time - Imgur

Prompt | Dialogue | Writing | Inspiration | Read | Starter | Conversation | TFR’s Writing Prompts | Number 130 | Novel | Story | Writers Corner

TFR’s Writing Prompts No. 126-130

Prompt | Dialogue | Writing | Inspiration | Read | Starter | Conversation | TFR’s Writing Prompts | Number 130 | Novel | Story | Writers Corner

How to write unforgettable characters

Yes, Unforgettable. Really

How to write unforgettable characters

HP
7 quick tricks to improve your writing overnight. http://michaelhyatt.com/improve-writing.html

7 “Tricks” to Improve Your Writing Overnight

7 quick tricks to improve your writing overnight. http://michaelhyatt.com/improve-writing.html

Ludic

Ludic

Want to write your first novel but don't know where to begin? Learn the…

Want to write your first novel but don't know where to begin? Learn the…

Distinguish between underlying storytelling goals and narrower rules adopted to reach those goals.

Yes, Unforgettable. Really

Distinguish between underlying storytelling goals and narrower rules adopted to reach those goals.

Awesome infographic - 37 Grammar Rules You Ain’t Got #English #ESL

Awesome infographic - 37 Grammar Rules You Ain’t Got #English #ESL

The 12 Common Archetypal Characters in Storytelling & How to Use Them - Between the Lines Editorial - https://btleditorial.com/2016/12/05/common-archetypal-character/

The 12 Common Archetypal Characters in Storytelling & How to Use Them

The 12 Common Archetypal Characters in Storytelling & How to Use Them - Between the Lines Editorial - https://btleditorial.com/2016/12/05/common-archetypal-character/

Cut the flab in your writing. Don't worry, we all do it to a degree. Here's cool list to get started on the road to clarity and getting your stuff read!

brainstorming techniques

Cut the flab in your writing. Don't worry, we all do it to a degree. Here's cool list to get started on the road to clarity and getting your stuff read!

Beautiful Oblivion cover

Beautiful Oblivion cover

Darkness in Fiction: 7 Tips for Writing Dark Stories - how to write a dark story with meaning, not just a pointless black hole of death and despair

Darkness in Fiction: 7 Tips for Writing Dark Stories - how to write a dark story with meaning, not just a pointless black hole of death and despair

In this book, Linda Seger shows how to create strong, multidimensional characters in fiction, covering everything from research to character block. Interviews with today's top writers complete this es

Creating Unforgettable Characters (Paperback)

In this book, Linda Seger shows how to create strong, multidimensional characters in fiction, covering everything from research to character block. Interviews with today's top writers complete this es

Pinterest
Αναζήτηση