Σχέση κακοποίησης

Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν η σχέση με το σύντροφό μας, βασίζεται πάνω σε υγιή θεμέλια; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαχωρίζουν μια ερωτική διένεξη από την ψυχολογική βία; Η πραγματικότητα είναι πως η ψυχολογική βία μπορεί να είναι αμφίδρομη μέσα σε ένα ζευγάρι, με την πιο συνηθισμένη μορφή κακοποίησης, να είναι από τον …

Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν η σχέση με το σύντροφό μας, βασίζεται πάνω σε υγιή θεμέλια; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαχωρίζουν μια ερωτική διένεξη από την ψυχολογική βία; Η πραγματικότητα είναι πως η ψυχολογική βία μπορεί να είναι αμφίδρομη μέσα σε ένα ζευγάρι, με την πιο συνηθισμένη μορφή κακοποίησης, να είναι από τον …

Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν η σχέση με το σύντροφό μας, βασίζεται πάνω σε υγιή θεμέλια; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαχωρίζουν μια ερωτική διένεξη από την ψυχολογική βία; Η πραγματικότητα είναι πως η ψυχολογική βία μπορεί να είναι αμφίδρομη μέσα σε ένα ζευγάρι, με την πιο συνηθισμένη μορφή κακοποίησης, να είναι από τον …

Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν η σχέση με το σύντροφό μας, βασίζεται πάνω σε υγιή θεμέλια; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαχωρίζουν μια ερωτική διένεξη από την ψυχολογική βία; Η πραγματικότητα είναι πως η ψυχολογική βία μπορεί να είναι αμφίδρομη μέσα σε ένα ζευγάρι, με την πιο συνηθισμένη μορφή κακοποίησης, να είναι από τον …

Why we stay. Abusive Relationship Quote Emotional, physical, narcissistic

Why we stay. Abusive Relationship Quote Emotional, physical, narcissistic

Poetry about denial and abusive relationships by John Mark Green #abuse domestic violence - toxic relationship #johnmarkgreenpoetry #johnmarkgreen

Poetry about denial and abusive relationships by John Mark Green #abuse domestic violence - toxic relationship #johnmarkgreenpoetry #johnmarkgreen

I kno a few people that need to read this!!! (I thank the Lord that I am not one of them)

I kno a few people that need to read this!!! (I thank the Lord that I am not one of them)

Amen!! I haven't danced with my ex in 11 years now and counting. If you have left an abusive relationship-thank yourself with NO excuses to anyone else. If you are in an abusive relationship-your worth is more then being hurt everyday. You owe it to yourself and your children to get out of that hell and seek an abuse-free life. Love should NEVER, under any circumstance hurt. #DomesticViolence #survivor #gethelp #abusefree

Amen!! I haven't danced with my ex in 11 years now and counting. If you have left an abusive relationship-thank yourself with NO excuses to anyone else. If you are in an abusive relationship-your worth is more then being hurt everyday. You owe it to yourself and your children to get out of that hell and seek an abuse-free life. Love should NEVER, under any circumstance hurt. #DomesticViolence #survivor #gethelp #abusefree

Emotionally abusive - yep. Theyre almost masters but the one thing they can never have is the factual truth because they lie so much to protect their schemes. They dont want to be your friend but they dont want you to have any either. Its sick...twisted and ugly and if you say you love them they'll scream at you because they know of their guilt and self loathing becausw of it. Meanwhile you have no idea and you just think a normal relationship is developing--Nope! Theyve been plotting and…

Emotionally abusive - yep. Theyre almost masters but the one thing they can never have is the factual truth because they lie so much to protect their schemes. They dont want to be your friend but they dont want you to have any either. Its sick...twisted and ugly and if you say you love them they'll scream at you because they know of their guilt and self loathing becausw of it. Meanwhile you have no idea and you just think a normal relationship is developing--Nope! Theyve been plotting and…

This may describe the aftermath, but it is by no means the end of your story. Don't allow them so much space in your head or power over your future.

This may describe the aftermath, but it is by no means the end of your story. Don't allow them so much space in your head or power over your future.

YOUR ABUSIVE PARTNER DOESN’T HAVE A PROBLEM WITH HIS ANGER; HE HAS A PROBLEM WITH YOUR ANGER. One of the basic human rights he takes away from you is the right to be angry with him. No matter how badly he treats you, he believes that your voice shouldn’t rise and your blood shouldn’t boil. The privilege of rage is reserved for him alone. When your anger does jump out of you—as will happen to any abused woman from time to time—he is likely to try to jam it back down your...

YOUR ABUSIVE PARTNER DOESN’T HAVE A PROBLEM WITH HIS ANGER; HE HAS A PROBLEM WITH YOUR ANGER. One of the basic human rights he takes away from you is the right to be angry with him. No matter how badly he treats you, he believes that your voice shouldn’t rise and your blood shouldn’t boil. The privilege of rage is reserved for him alone. When your anger does jump out of you—as will happen to any abused woman from time to time—he is likely to try to jam it back down your...

No help for narcissistic sociopath relationship survivors

No help for narcissistic sociopath relationship survivors

Pinterest
Αναζήτηση