Κομποστοποίηση ... στη σχολική τάξη και στον κήπο - Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Κομποστοποίηση ... στη σχολική τάξη και στον κήπο - Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Διαθεματική+δράση+στο+μάθημα+των+Φυσικών+Επιστημών+και+της+Φυσικής+Αγωγής-Κάνε+το+φύλλο+....φίλο-+Φωτοσύνθεση-Κεφάλαιο+4+Φυτά-Φυσικά+Στ+τάξη

Διαθεματική δράση στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών και της Φυσικής Αγωγής-Κάνε το φύλλο ....φίλο- Φωτοσύνθεση-Κεφάλαιο 4 Φυτά-Φυσικά Στ τάξη

Διαθεματική+δράση+στο+μάθημα+των+Φυσικών+Επιστημών+και+της+Φυσικής+Αγωγής-Κάνε+το+φύλλο+....φίλο-+Φωτοσύνθεση-Κεφάλαιο+4+Φυτά-Φυσικά+Στ+τάξη

Boil three eggs. Put one egg in each of the three drinks on Monday and observe what happens each day. On Friday take out the eggs and brush them with a toothbrush & toothpaste!!!

Boil three eggs. Put one egg in each of the three drinks on Monday and observe what happens each day. On Friday take out the eggs and brush them with a toothbrush & toothpaste!!!

Polar Bears Reading Comprehension Passage from Lakeshore Learning: Test kids’ comprehension skills as they learn about polar bears!

Polar Bears Reading Comprehension Passage from Lakeshore Learning: Test kids’ comprehension skills as they learn about polar bears!

Cation Designs: Science Teacher?

Cation Designs: Science Teacher?

GREAT infograph for government!

GREAT infograph for government!

Photosynthesis for Interactive Notebooks

Photosynthesis for Interactive Notebooks

2014-2015 Biology Syllabus | Piktochart Infographic Editor

2014-2015 Biology Syllabus | Piktochart Infographic Editor

Not completely sure how to use this, but it was too cute not to save for later! A science activity, maybe??

Not completely sure how to use this, but it was too cute not to save for later! A science activity, maybe??

Cell Cycle Foldable Directions.pdf - Google Drive

Cell Cycle Foldable Directions.pdf - Google Drive

Pinterest
Αναζήτηση