Υγιεινές διαιτητικές συμβουλές

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Φροντίζοντας την Υγεία στην Ώριμη Ηλικία - Οι δραστήριοι σημερινοί μεσήλικες επιθυμούν να παραμείνουν νέοι και υγιείς. Ας επικεντρωθούμε στις υγιεινές-διαιτητικές συμβουλές στο Φαρμακείο, για τις πλέον συχνές παθήσεις σε αυτές τις ηλικίες.

Φροντίζοντας την Υγεία στην Ώριμη Ηλικία - Οι δραστήριοι σημερινοί μεσήλικες επιθυμούν να παραμείνουν νέοι και υγιείς. Ας επικεντρωθούμε στις υγιεινές-διαιτητικές συμβουλές στο Φαρμακείο, για τις πλέον συχνές παθήσεις σε αυτές τις ηλικίες.

4 Σημάδια ότι Ήρθε η Ώρα για Αλλαγή - Τα τελευταία χρόνια πολλοί φαρμακοποιοί λειτουργούν την επιχείρησή τους με επιφύλαξη και διστακτικότητα, λόγω της οικονομικής κρίσης που δημιουργεί ανασφάλεια.

4 Σημάδια ότι Ήρθε η Ώρα για Αλλαγή - Τα τελευταία χρόνια πολλοί φαρμακοποιοί λειτουργούν την επιχείρησή τους με επιφύλαξη και διστακτικότητα, λόγω της οικονομικής κρίσης που δημιουργεί ανασφάλεια.

300116_chocolate

300116_chocolate

Βρεφικά και Παιδικά Καλλυντικά Στην Κορυφή της Προστασίας και Ασφάλειας - Τα βρεφικά καλλυντικά στο Φαρμακείο έχουν το πλεονέκτημα της υψηλής ασφάλειας και της πιο επιστημονικής εικόνας.

Βρεφικά και Παιδικά Καλλυντικά Στην Κορυφή της Προστασίας και Ασφάλειας - Τα βρεφικά καλλυντικά στο Φαρμακείο έχουν το πλεονέκτημα της υψηλής ασφάλειας και της πιο επιστημονικής εικόνας.

Οι «Νέοι» Ηλικιωμένοι: Προφίλ και Συμπεριφορές - Όταν μιλάμε για πελάτες σε ώριμη ηλικία ή αλλιώς μεσήλικες, θα πρέπει καταρχάς να καθορίσουμε για ποιες ηλικίες μιλάμε σκιαγραφώντας ταυτόχρονα τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στο παραδοσιακό τους προφίλ, όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Οι «Νέοι» Ηλικιωμένοι: Προφίλ και Συμπεριφορές - Όταν μιλάμε για πελάτες σε ώριμη ηλικία ή αλλιώς μεσήλικες, θα πρέπει καταρχάς να καθορίσουμε για ποιες ηλικίες μιλάμε σκιαγραφώντας ταυτόχρονα τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στο παραδοσιακό τους προφίλ, όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Διαχείριση Οικογενειακών Συγκρούσεων στο Φαρμακείο - Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι απαραίτητη, τόσο για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, όσο και για την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία των μελών της οικογένειας που εργάζονται στο ίδιο Φαρμακείο.

Διαχείριση Οικογενειακών Συγκρούσεων στο Φαρμακείο - Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι απαραίτητη, τόσο για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, όσο και για την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία των μελών της οικογένειας που εργάζονται στο ίδιο Φαρμακείο.

Νέα Εργαλεία Προώθησης για το Φαρμακείο - Τα παραδοσιακά προωθητικά μέσα, όπως οι αφίσες στην βιτρίνα του Φαρμακείου, σταδιακά εκτοπίζονται από ένα κύμα καινοτόμων μέσων προώθησης στα Φαρμακεία.

Νέα Εργαλεία Προώθησης για το Φαρμακείο - Τα παραδοσιακά προωθητικά μέσα, όπως οι αφίσες στην βιτρίνα του Φαρμακείου, σταδιακά εκτοπίζονται από ένα κύμα καινοτόμων μέσων προώθησης στα Φαρμακεία.

„Pozitívna myseľ je vždy v harmónii sama so sebou, zatiaľ čo negatívna myseľ je ustavične rozladená, čím stráca väčšiu časť svojej sily.. V pozitívnej mysli fungujú všetky činnosti mentálneho systému vo vzájomnom súlade a smerujú k vybranému objektu, kým v negatívnej mysli sú tie isté činnosti rozptýlené, nepokojné, nervózne, narušené, chaotické, niekedy majú smer, ale zväčša nie. Je očividné, že v prvom prípade by človek mal konštantne uspieť a v druhom prípade konštantne zlyhať.“…

„Pozitívna myseľ je vždy v harmónii sama so sebou, zatiaľ čo negatívna myseľ je ustavične rozladená, čím stráca väčšiu časť svojej sily.. V pozitívnej mysli fungujú všetky činnosti mentálneho systému vo vzájomnom súlade a smerujú k vybranému objektu, kým v negatívnej mysli sú tie isté činnosti rozptýlené, nepokojné, nervózne, narušené, chaotické, niekedy majú smer, ale zväčša nie. Je očividné, že v prvom prípade by človek mal konštantne uspieť a v druhom prípade konštantne zlyhať.“…

Drug Testing Kits for Parents #drugtest #DrugTestingKitsforParents #DrugTestingKits

Drug Testing Kits for Parents #drugtest #DrugTestingKitsforParents #DrugTestingKits

6η Διημερίδα + Έκθεση - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ, δείτε τα τελευταία νέα! http://www.pharmamanage.gr/6th_Conference.asp

6η Διημερίδα + Έκθεση - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ, δείτε τα τελευταία νέα! http://www.pharmamanage.gr/6th_Conference.asp

Pinterest
Αναζήτηση