Φωνολογία

Εμφάνισε τις λέξεις! Φωνολογία & Δυσλεξία μέσα απο μια άσκηση περισσότερο αισθητηριακή! Dyslexia and phonemic awareness!

Εμφάνισε τις λέξεις! Φωνολογία & Δυσλεξία μέσα απο μια άσκηση περισσότερο αισθητηριακή! Dyslexia and phonemic awareness!

Editable word wall templates FREE to download.

Editable word wall templates FREE to download.

ee phonic poster

ee phonic poster

ai phonic poster

ai phonic poster

Phonics Poster – long /e/  ea Words 1

Phonics Poster – long /e/ ea Words 1

Phonics Poster: Ch- Words

Phonics Poster: Ch- Words

Pizza numérica

Pizza numérica

Phonemic Awareness is such an integral part to reading and writing. Unfortunately, many teachers skip over teaching this, but the truth is that it's just as important as learning phonics! Check out these 9 hands-on ways to help children learn to segment and blend words, and watch your children become confident readers with strong decoding and spelling skills!

Phonemic Awareness is such an integral part to reading and writing. Unfortunately, many teachers skip over teaching this, but the truth is that it's just as important as learning phonics! Check out these 9 hands-on ways to help children learn to segment and blend words, and watch your children become confident readers with strong decoding and spelling skills!

Phonics fluency notebooks are one of my favorite literacy activities for teaching students to read with fluency and comprehension.         I...

Phonics fluency notebooks are one of my favorite literacy activities for teaching students to read with fluency and comprehension. I...

sounds by Bonnie Garza Gutierrez

sounds by Bonnie Garza Gutierrez

Have you ever had a project that you’ve been meaning to get to, but for some reason it just lingers on in your to-do list?  That’s kind of how it was with these consonant digraphs posters.  They’ve just been sitting on desktop for literally over a year.   Well, my friend was helping me with …

Have you ever had a project that you’ve been meaning to get to, but for some reason it just lingers on in your to-do list? That’s kind of how it was with these consonant digraphs posters. They’ve just been sitting on desktop for literally over a year. Well, my friend was helping me with …

Βάλε αυτό που λείπει! Δυσλεξία & Φωνολογία

Βάλε αυτό που λείπει! Δυσλεξία & Φωνολογία

Digraphs TH and SH worksheets and activities!!

Digraphs: SH TH Worksheets and Activities {NO PREP}

Digraphs TH and SH worksheets and activities!!

Diagraph Worksheets Th, Ch and Sh  Free Phonics Worksheets Suitable For KIndergarten and Grade One

Diagraphs worksheets (Ch, Sh and Th)

Diagraph Worksheets Th, Ch and Sh Free Phonics Worksheets Suitable For KIndergarten and Grade One

Identifying uppercase and lowercase letters. Use a crayon or a bingo dabber!

Apple Centers for Kindergarten {Fall theme}

Identifying uppercase and lowercase letters. Use a crayon or a bingo dabber!

Εμφάνισε τις λέξεις! Φωνολογία & Δυσλεξία μέσα απο μια άσκηση περισσότερο αισθητηριακή! Dyslexia and phonemic awareness!

Εμφάνισε τις λέξεις! Φωνολογία & Δυσλεξία μέσα απο μια άσκηση περισσότερο αισθητηριακή! Dyslexia and phonemic awareness!

Pinterest
Αναζήτηση