Χιούμορ για δασκάλους

Ahhh....sleeping in! Not really, my boys still have sports in A.M.

Ahhh....sleeping in! Not really, my boys still have sports in A.M.

FREEEE-DOM! - Teachers on snow days |

FREEEE-DOM! - Teachers on snow days |

When a student interrupts without raising their hand and waiting.

When a student interrupts without raising their hand and waiting.

http://fresheducation.gr/?p=9163  άρθρα, υλικό-δραστηριότητες και Online βιβλίο για ορθογραφία

http://fresheducation.gr/?p=9163 άρθρα, υλικό-δραστηριότητες και Online βιβλίο για ορθογραφία

Teach Junkie - 60 Hilarious and True Teacher Confessions

20 Humorous and Lighthearted Realities of Teaching

Teach Junkie - 60 Hilarious and True Teacher Confessions

Here are 20 humorous and lighthearted memes that have swept across teaching social media sites that accurately depict or describe the realities of teaching.

20 Humorous and Lighthearted Realities of Teaching

Here are 20 humorous and lighthearted memes that have swept across teaching social media sites that accurately depict or describe the realities of teaching.

friends #greek #humor

friends #greek #humor

Καλή Σχολική Χρονιά - Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

Καλή Σχολική Χρονιά - Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

Pinterest
Αναζήτηση