Χιούμορ για δασκάλους

http://fresheducation.gr/?p=9163  άρθρα, υλικό-δραστηριότητες και Online βιβλίο για ορθογραφία

http://fresheducation.gr/?p=9163 άρθρα, υλικό-δραστηριότητες και Online βιβλίο για ορθογραφία

FREEEE-DOM! - Teachers on snow days |

FREEEE-DOM! - Teachers on snow days |

Christmas break

Christmas break

Ahhh....sleeping in! Not really, my boys still have sports in A.M.

Ahhh....sleeping in! Not really, my boys still have sports in A.M.

When a student interrupts without raising their hand and waiting.

When a student interrupts without raising their hand and waiting.

Here are 20 humorous and lighthearted memes that have swept across teaching social media sites that accurately depict or describe the realities of teaching.

20 Humorous and Lighthearted Realities of Teaching

Here are 20 humorous and lighthearted memes that have swept across teaching social media sites that accurately depict or describe the realities of teaching.

Teach Junkie - 60 Hilarious and True Teacher Confessions

20 Humorous and Lighthearted Realities of Teaching

Teach Junkie - 60 Hilarious and True Teacher Confessions

friends #greek #humor

friends #greek #humor

Καλή Σχολική Χρονιά - Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

Καλή Σχολική Χρονιά - Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®

ωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωω

..
Καταλαβές?

Καταλαβές?

.....μωρέ πόσο δίκαιο έχει...άτε τώρα να τους το πεις!!!!

.....μωρέ πόσο δίκαιο έχει...άτε τώρα να τους το πεις!!!!

A GOOD warning??

A GOOD warning??

Pinterest
Αναζήτηση