14ος αιώνας

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Icon of Archangel Michael, Constantinople, 1st half 14th century

Icon of Archangel Michael, Constantinople, 1st half 14th century

Iconography Courses for May and Upcoming . . . .

Iconography Courses for May and Upcoming . . . .

Εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος (Πσκώβ, 14ος αιώνας)

Εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος (Πσκώβ, 14ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο Βυζαντινός-Θεσσαλονικεύς ζωγράφος Γεώργιος Καλλιέργης, (13ος-14ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο Βυζαντινός-Θεσσαλονικεύς ζωγράφος Γεώργιος Καλλιέργης, (13ος-14ος αιώνας)

Εμμανουήλ  Πανσέληνος,14ος αιώνας.Άγιοι Μερκούριος και Αρτέμιος

Εμμανουήλ Πανσέληνος,14ος αιώνας.Άγιοι Μερκούριος και Αρτέμιος

Ελεφάντινο πλακίδιο με παράσταση καθιστής σφίγγας. Θαλαμωτός τάφος Σπάτων. 14ος-13ος αιώνας π..Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα. Elephant tile with a sitting sphinx. Thracian tomb of Spata. 14th-13th century BC. National Archaeological Museum, Athens.

Ελεφάντινο πλακίδιο με παράσταση καθιστής σφίγγας. Θαλαμωτός τάφος Σπάτων. 14ος-13ος αιώνας π..Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα. Elephant tile with a sitting sphinx. Thracian tomb of Spata. 14th-13th century BC. National Archaeological Museum, Athens.

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

Pinterest
Αναζήτηση