14ος αιώνας

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Οθωμανικά Λουτρά Γαζή Εβρενός (14ος αιώνας) Γιαννιτσά Πέλλα Μακεδονία

Οθωμανικά Λουτρά Γαζή Εβρενός (14ος αιώνας) Γιαννιτσά Πέλλα Μακεδονία

Οθωμανικά Λουτρά Γαζή Εβρενός (14ος αιώνας) Γιαννιτσά Πέλλα Μακεδονία

Οθωμανικά Λουτρά Γαζή Εβρενός (14ος αιώνας) Γιαννιτσά Πέλλα Μακεδονία

Οθωμανικά Λουτρά Γαζή Εβρενός (14ος αιώνας) Γιαννιτσά Πέλλα Μακεδονία

Οθωμανικά Λουτρά Γαζή Εβρενός (14ος αιώνας) Γιαννιτσά Πέλλα Μακεδονία

Icon of the Archangel Michael, 14th c.; Constantinople | Byzantine and Christian Museum, Athens

Icon of the Archangel Michael, 14th c.; Constantinople | Byzantine and Christian Museum, Athens

Iconography Courses for May and Upcoming . . . .

The Center for Byzantine Material Arts

Iconography Courses for May and Upcoming . . . .

Εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος (Πσκώβ, 14ος αιώνας)

Εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος (Πσκώβ, 14ος αιώνας)

Εμμανουήλ  Πανσέληνος,14ος αιώνας.Ο Αγιος Νίκων

Εμμανουήλ Πανσέληνος,14ος αιώνας.Ο Αγιος Νίκων

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

Ελεφάντινο πλακίδιο με παράσταση καθιστής σφίγγας. Θαλαμωτός τάφος Σπάτων. 14ος-13ος αιώνας π..Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα. Elephant tile with a sitting sphinx. Thracian tomb of Spata. 14th-13th century BC. National Archaeological Museum, Athens.

Ελεφάντινο πλακίδιο με παράσταση καθιστής σφίγγας. Θαλαμωτός τάφος Σπάτων. 14ος-13ος αιώνας π..Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα. Elephant tile with a sitting sphinx. Thracian tomb of Spata. 14th-13th century BC. National Archaeological Museum, Athens.

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Ο σπουδαίος αγιογράφος Ιωάννης Παγωμένος (14ος αιώνας)

Pinterest
Αναζήτηση