Pinterest • Ένας κατάλογος ιδεών από όλο τον κόσμο

Aikido,caldes de Montbui,aikido en Barcelona,aikido Aikikai,aikido infantil,chi kung,Shiatsu,katsugen,seitai,Bo jutsu Masakatsu.

#aikido #stageaikido #aikidoka #bokken #hakama #aiki #bukiwaza #ffab #aikikai #aikiken #aikijo #artmartial #budo

#aikido #stageaikido #aikidoka #bokken #hakama #aiki #bukiwaza #ffab #aikikai #aikiken #aikijo #artmartial #budo

#aikido #stageaikido #aikidoka #bokken #hakama #aiki #bukiwaza #ffab #aikikai #aikiken #aikijo #artmartial #budo

από το AIKIDO-NO-SEKAI

Should Aikido be Effective?

Aikido, Kokyu Dosa.