Pinterest • Ένας κατάλογος εικόνων από όλο τον κόσμο

để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

703
166
1
What Is A Hamsa? Some only associate it with Islam, but the concept of the hamsa is also found in Christianity and Judaism.
από το Sivana East

What Is A Hamsa? (Infographic)

What Is A Hamsa? Some only associate it with Islam, but the concept of the hamsa is also found in Christianity and Judaism.

582
199
2
από το helix & felix jewellery

hamsa healing hand meaning - Google Search

hamsa healing hand meaning - Google Search

746
219
1

"Let go or be dragged." —Zen proverb

613
130
1

hamsa original desenho - Pesquisa Google

3.3k
887
από το Foursquare

ETEC Presidente Vargas

Mão de Fátima- lápis de cor

2.2k
504