Ο κύκλος της γραμματικής Νοητικό στήριγμα για τα παιδιά Επισυνάπτονται τα εξής: Ο κύκλος της γραμματικής σε έγχρωμη μορφή, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί ως εποπτικό. Ο κύκλος της γραμματικής σε μαυρόασπρη μορφή, για να μπορεί να φωτοτυπηθεί  για τα παιδιά και να χρωματιστεί από αυτά, όπως αποφασίσει η τάξη […]

Ο κύκλος της γραμματικής (ΔΩΡΕΑΝ)

Ο κύκλος της γραμματικής Νοητικό στήριγμα για τα παιδιά Επισυνάπτονται τα εξής: Ο κύκλος της γραμματικής σε έγχρωμη μορφή, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί ως εποπτικό. Ο κύκλος της γραμματικής σε μαυρόασπρη μορφή, για να μπορεί να φωτοτυπηθεί για τα παιδιά και να χρωματιστεί από αυτά, όπως αποφασίσει η τάξη […]

Ιδέες για δασκάλους:Γράμμα στον εαυτό μου

Γράμμα στον εαυτό μου

Βρισκόμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς και είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να σκεφτούν πώς πέρασαν το καλοκαίρι και πώς θα ήθελαν να κυλήσει αυτή η χρονιά. Θα τους παροτρύνουμε λοιπόν να γράψουν, ο καθένας στον εαυτό του, ένα γράμμα, που δε θα το διαβάσει κανείς άλλος πέρα από τους ίδιους. Ούτε εμείς. Σ' αυτό, μπορούν να γράψουν πράγματα για τον εαυτό τους, αγαπημένες συνήθειες, στιγμές και φυσικά τις προσδοκίες τους για το καινούριο…

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Μιλήσαμε σήμερα για τους παρελθοντικούς χρόνους, αφού πρώτα ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει παρόν, παρελθόν και μέλλον... ... προσπαθήσαμε στη συνέχεια να βρούμε τους παρελθοντικούς χρόνους κάποιων ρημάτων... ... και μετά περάσαμε στο Τετράδιο Εργασιών και ασχοληθήκαμε πάλι με το παρελθόν και τους χρόνους του... ... και με τον σωστό τρόπο αφήγησης των ιστοριών. Η παρουσίαση η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli Η εργασία για το σπίτι η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli

Και φτάσαμε στην... Τρίτη: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Και φτάσαμε στην... Τρίτη

Το ιστολόγιο της Γ' Τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώνας

Και φτάσαμε στην... Τρίτη: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Μιλήσαμε σήμερα για τους παρελθοντικούς χρόνους, αφού πρώτα ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει παρόν, παρελθόν και μέλλον... ... προσπαθήσαμε στη συνέχεια να βρούμε τους παρελθοντικούς χρόνους κάποιων ρημάτων... ... και μετά περάσαμε στο Τετράδιο Εργασιών και ασχοληθήκαμε πάλι με το παρελθόν και τους χρόνους του... ... και με τον σωστό τρόπο αφήγησης των ιστοριών. Η παρουσίαση η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli Η εργασία για το σπίτι η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli

Και φτάσαμε στην... Τρίτη: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Μιλήσαμε σήμερα για τους παρελθοντικούς χρόνους, αφού πρώτα ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει παρόν, παρελθόν και μέλλον... ... προσπαθήσαμε στη συνέχεια να βρούμε τους παρελθοντικούς χρόνους κάποιων ρημάτων... ... και μετά περάσαμε στο Τετράδιο Εργασιών και ασχοληθήκαμε πάλι με το παρελθόν και τους χρόνους του... ... και με τον σωστό τρόπο αφήγησης των ιστοριών. Η παρουσίαση η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli Η εργασία για το σπίτι η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli

Ο κύκλος της γραμματικής (ΔΩΡΕΑΝ) – Reoulita

Ο κύκλος της γραμματικής (ΔΩΡΕΑΝ)

Ο κύκλος της γραμματικής Νοητικό στήριγμα για τα παιδιά Επισυνάπτονται τα εξής: Ο κύκλος της γραμματικής σε έγχρωμη μορφή, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί ως εποπτικό. Ο κύκλος της γραμματικής σε μαυρόασπρη μορφή, για να μπορεί να φωτοτυπηθεί για τα παιδιά και να χρωματιστεί από αυτά, όπως αποφασίσει η τάξη […]

Και φτάσαμε στην... Τρίτη: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Μιλήσαμε σήμερα για τους παρελθοντικούς χρόνους, αφού πρώτα ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει παρόν, παρελθόν και μέλλον... ... προσπαθήσαμε στη συνέχεια να βρούμε τους παρελθοντικούς χρόνους κάποιων ρημάτων... ... και μετά περάσαμε στο Τετράδιο Εργασιών και ασχοληθήκαμε πάλι με το παρελθόν και τους χρόνους του... ... και με τον σωστό τρόπο αφήγησης των ιστοριών. Η παρουσίαση η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli Η εργασία για το σπίτι η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli

Και φτάσαμε στην... Τρίτη: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Μιλήσαμε σήμερα για τους παρελθοντικούς χρόνους, αφού πρώτα ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει παρόν, παρελθόν και μέλλον... ... προσπαθήσαμε στη συνέχεια να βρούμε τους παρελθοντικούς χρόνους κάποιων ρημάτων... ... και μετά περάσαμε στο Τετράδιο Εργασιών και ασχοληθήκαμε πάλι με το παρελθόν και τους χρόνους του... ... και με τον σωστό τρόπο αφήγησης των ιστοριών. Η παρουσίαση η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli Η εργασία για το σπίτι η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli

Και φτάσαμε στην... Τρίτη: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Μιλήσαμε σήμερα για τους παρελθοντικούς χρόνους, αφού πρώτα ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει παρόν, παρελθόν και μέλλον... ... προσπαθήσαμε στη συνέχεια να βρούμε τους παρελθοντικούς χρόνους κάποιων ρημάτων... ... και μετά περάσαμε στο Τετράδιο Εργασιών και ασχοληθήκαμε πάλι με το παρελθόν και τους χρόνους του... ... και με τον σωστό τρόπο αφήγησης των ιστοριών. Η παρουσίαση η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli Η εργασία για το σπίτι η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli

Ο κύκλος της γραμματικής (ΔΩΡΕΑΝ) – Reoulita

Ο κύκλος της γραμματικής (ΔΩΡΕΑΝ) – Reoulita

Ο κύκλος της γραμματικής (ΔΩΡΕΑΝ) – Reoulita

Ο κύκλος της γραμματικής (ΔΩΡΕΑΝ) – Reoulita

Και φτάσαμε στην... Τρίτη: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Μιλήσαμε σήμερα για τους παρελθοντικούς χρόνους, αφού πρώτα ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει παρόν, παρελθόν και μέλλον... ... προσπαθήσαμε στη συνέχεια να βρούμε τους παρελθοντικούς χρόνους κάποιων ρημάτων... ... και μετά περάσαμε στο Τετράδιο Εργασιών και ασχοληθήκαμε πάλι με το παρελθόν και τους χρόνους του... ... και με τον σωστό τρόπο αφήγησης των ιστοριών. Η παρουσίαση η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli Η εργασία για το σπίτι η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli

Και φτάσαμε στην... Τρίτη: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Μιλήσαμε σήμερα για τους παρελθοντικούς χρόνους, αφού πρώτα ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει παρόν, παρελθόν και μέλλον... ... προσπαθήσαμε στη συνέχεια να βρούμε τους παρελθοντικούς χρόνους κάποιων ρημάτων... ... και μετά περάσαμε στο Τετράδιο Εργασιών και ασχοληθήκαμε πάλι με το παρελθόν και τους χρόνους του... ... και με τον σωστό τρόπο αφήγησης των ιστοριών. Η παρουσίαση η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli Η εργασία για το σπίτι η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli

Και φτάσαμε στην... Τρίτη: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Μιλήσαμε σήμερα για τους παρελθοντικούς χρόνους, αφού πρώτα ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει παρόν, παρελθόν και μέλλον... ... προσπαθήσαμε στη συνέχεια να βρούμε τους παρελθοντικούς χρόνους κάποιων ρημάτων... ... και μετά περάσαμε στο Τετράδιο Εργασιών και ασχοληθήκαμε πάλι με το παρελθόν και τους χρόνους του... ... και με τον σωστό τρόπο αφήγησης των ιστοριών. Η παρουσίαση η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli Η εργασία για το σπίτι η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli

Και φτάσαμε στην... Τρίτη: Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2

Μιλήσαμε σήμερα για τους παρελθοντικούς χρόνους, αφού πρώτα ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει παρόν, παρελθόν και μέλλον... ... προσπαθήσαμε στη συνέχεια να βρούμε τους παρελθοντικούς χρόνους κάποιων ρημάτων... ... και μετά περάσαμε στο Τετράδιο Εργασιών και ασχοληθήκαμε πάλι με το παρελθόν και τους χρόνους του... ... και με τον σωστό τρόπο αφήγησης των ιστοριών. Η παρουσίαση η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli Η εργασία για το σπίτι η πόλη χάθηκε στο χιόνι 2 from Stella Karabagli