Akis Α
Περισσότερες ιδέες από το Akis
12 best ways to lose 20 pounds in 14 days.

12 best ways to lose 20 pounds in 14 days.

.Girly things.

.Girly things.

"Phương không yêu cầu người yêu của Phương phải đẹp, Phương sẽ khiến cho họ trở nên hấp dẫn hơn" - Câu này nói năm 17 tuổi. 10 năm sau vẫn tin vào khả năng đó. :P

"Phương không yêu cầu người yêu của Phương phải đẹp, Phương sẽ khiến cho họ trở nên hấp dẫn hơn" - Câu này nói năm 17 tuổi. 10 năm sau vẫn tin vào khả năng đó. :P

Hiccup y Astrid

Hiccup y Astrid

Make everything from pizza to Spanish tortillas in this versatile, heat-retaining skillet.

Make everything from pizza to Spanish tortillas in this versatile, heat-retaining skillet.

Can a doughnut a day keep the doctors away? With these Apple Doughnuts, just maybe.

Can a doughnut a day keep the doctors away? With these Apple Doughnuts, just maybe.

I love you

I love you

when i look at a cute tumblr coplu and think how and then i wounder if i will ever find love like them!!??

when i look at a cute tumblr coplu and think how and then i wounder if i will ever find love like them!!??

3 Minute Nutella Brownie in a Mug make with coconut flour

3 Minute Nutella Brownie in a Mug make with coconut flour

Get Your Friends Together For A Cheese Party

Get Your Friends Together For A Cheese Party