Περισσότερες ιδέες από το fandou
Ιδέες για δασκάλους:Ο βοηθός της ημέρας!

Ιδέες για δασκάλους:Ο βοηθός της ημέρας!

Quiet Critters sit on desks of students who are working quietly, but they disappear at the first sign of noise. Love this idea!

Quiet Critters sit on desks of students who are working quietly, but they disappear at the first sign of noise. Love this idea!

Apple Counting Busy Bag - practice numbers and fine motor skills!

Apple Counting Busy Bag - practice numbers and fine motor skills!

Kleinkinder wollen immer Neues entdecken und lernen. Ich zeige euch heute tolle kreative Ideen, wie kreativ man mit Kleinkindern lernen kann.

Kleinkinder wollen immer Neues entdecken und lernen. Ich zeige euch heute tolle kreative Ideen, wie kreativ man mit Kleinkindern lernen kann.

Watermelon math center ... great for fine motor development too!!

Watermelon math center ... great for fine motor development too!!

Ice Cream Numbers - preschool summer math that explores fine motor skills, counting, one-to-one correspondence, and more early math skills

Ice Cream Numbers - preschool summer math that explores fine motor skills, counting, one-to-one correspondence, and more early math skills

Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο

Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο

Εικόνα15.png (1422×927)

Εικόνα15.png (1422×927)

Picture

Picture