Άγγελος

Collection by Γιωργος φαρμακης • Last updated 4 weeks ago

51 
Pins
γιωργος φαρμακης
Icon of Jesus Christ Byzantine Icons, Byzantine Art, Religious Icons, Religious Art, Roman Church, Religion, Christian Artwork, Jesus Face, Orthodox Catholic

Eastern Christian Supply Company

Eastern Christian Supply — Icon of Jesus Christ

Конек Елена - Сайт художника - Работа "Икона архангел Гавриил" Religious Images, Religious Icons, Religious Art, Byzantine Icons, Byzantine Art, Gardian Angel, Stained Glass Church, Angel Images, Religious Paintings

Конек Елена - Сайт художника - Работа "Икона архангел Гавриил"

 Gabriel Whispers of an Immortalist: Icons of the Holy Angels 1 Byzantine Icons, Byzantine Art, Religious Icons, Religious Art, Paint Icon, Angel Images, Russian Icons, Jesus Art, Saint Michel

Icons of the Holy Angels 1

Check out our Bible Illustrated project! [youtube channel] [site] [facebook] [patreon] Galleries of Holy Angels: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [next 10] Back to Icons of Holy Angels Back to the Main Page Angel Mosaic Miracle in Chonae St. Gabriel the Archangel The Six-Winged Seraph Angel of the Lord Ministring Angel St. Gabriel St. Michael the Archangel The Angel of the Lord

Ángele Dei, qui custos es mei, me, tibi commíssum pietáte supérna, illúmina… Angels Among Us, Angels And Demons, Religious Icons, Religious Art, Angel Guide, Jesus Christus, Archangel Gabriel, I Believe In Angels, Angels In Heaven

Napi karácsonyi idézet #10 | Lótusz

Müller Péter gondolatai az angyalságról, a szeretetről és a gyógyulásról.

Ángele Dei, qui custos es mei, me, tibi commíssum pietáte supérna, illúmina… Angels Among Us, Angels And Demons, Religious Icons, Religious Art, Angel Guide, Jesus Christus, Archangel Gabriel, I Believe In Angels, Angels In Heaven

Napi karácsonyi idézet #10 | Lótusz

Müller Péter gondolatai az angyalságról, a szeretetről és a gyógyulásról.

This is a picture of Iconography & Romanesque Arts. I liked this because it showed how they still had religious design aspects. Religious Paintings, Religious Art, Angel Hierarchy, Seraph Angel, Romanesque Art, Angel Guide, I Believe In Angels, Angels Among Us, Archangel Michael

Людмила Нарыжная

Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! Исаия 6:2,3

Whispers of an Immortalist: Icons of Jesus Christ 7 Byzantine Icons, Byzantine Art, Religious Icons, Religious Art, The Bible Miniseries, Christ Pantocrator, Prayer For Church, Religion, Jesus Face

Icons of Jesus Christ 7

Check out our Bible Illustrated project! [youtube channel] [site] [facebook] [patreon] Icons of Lord Jesus Christ galleries: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [next 10] All Galleries of Jesus Christ Back to the Main Page Christ Pantocrator, Mount Athos, 14th Century Jesus Christ the Good Shepherd

Πνευματικοί Λόγοι: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ Religious Icons, Religious Art, Maria Rose, Little Prayer, Byzantine Icons, Angels And Demons, Orthodox Icons, Angel Art, Ikon

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ

Τη στιγμή που ο Θεός δημιούργησε την αόρατη κτίση, το αναρίθμητο πλήρωμα της ουράνιας ιεραρχίας απολάμβανε εν αγαλλιάσει το θεϊκό φως και κυκλικά στον Θεό περιχόρευε απλά και ατελεύτητα ανακράζοντας τον ύμνο: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ» (Ησ. 6, 3). Ο Εωσφόρος όμως, το πρώτο τη τάξει τότε ουράνιο πνεύμα, το πλησιέστερο στον Θεό και παμφώτιστο από το φως Του, άντλησε υπεροψία από τα προνόμια που είχε λάβει και θέλησε να ομοιωθεί με τον Ύψιστο. Και είπε…