Olga Fetsi

Olga Fetsi

"I love places that make you realize how tiny you and your problems are."
Olga Fetsi
More ideas from Olga
i-Teacher, διαδικτυακό περιοδικό για τις ΤΠΕ και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση

i-Teacher, διαδικτυακό περιοδικό για τις ΤΠΕ και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση