Θαλής ο Μιλήσιος

Collection by Ιωάννης

7 
Pins
Ιωάννης
Θαλής ο Μιλήσιος (624 π. Χ. - 543 π. Χ.) Female, Drawings, Art, Cover Pages, Historia, Art Background, Kunst, Drawing, Portrait

Θαλής ο Μιλήσιος (624 π. Χ. - 543 π. Χ.)

(όταν ήμουν 20 χρονών είχα ασχοληθεί έντονα με την προσωκρατική φιλοσοφία. Πρόσφατα προμηθευτηκα το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Μακρυγιάννη "Η έννο…

Miletus of Turkey is situated near to Soke, a town in Aydin province, Miletus earned its independence in the year 38 BC with the help of Roman emperors. Ancient City, Ancient Ruins, Ancient Greece, Monuments, Architecture Romaine, Rome Antique, Site Archéologique, Turkey Travel, Natural Phenomena

Θαλής ο Μιλήσιος (624 π. Χ. - 543 π. Χ.)

(όταν ήμουν 20 χρονών είχα ασχοληθεί έντονα με την προσωκρατική φιλοσοφία. Πρόσφατα προμηθευτηκα το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Μακρυγιάννη "Η έννο…

Thales of Miletus - Wikipedia Greece Mythology, Western Philosophy, Hellenistic Period, Classical Period, Natural Phenomena, Ancient Greece, Ancient Art, Art And Architecture, Greek

Θαλής ο Μιλήσιος (624 π. Χ. - 543 π. Χ.)

(όταν ήμουν 20 χρονών είχα ασχοληθεί έντονα με την προσωκρατική φιλοσοφία. Πρόσφατα προμηθευτηκα το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Μακρυγιάννη "Η έννο…

Thales of Miletus - one of the first Greek thinkers - started to consider the world’s microstructure - the first to notice static electricity around 600 BC - In 600 B. writes about amber becoming charged by rubbing (static electricity). Hellenistic Period, Static Electricity, Great Women, Ancient History, Uk History, Ancient Greece, New Tricks, Greek, This Or That Questions

Θαλής ο Μιλήσιος (624 π. Χ. - 543 π. Χ.)

(όταν ήμουν 20 χρονών είχα ασχοληθεί έντονα με την προσωκρατική φιλοσοφία. Πρόσφατα προμηθευτηκα το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Μακρυγιάννη "Η έννο…

Thales of Miletus BC - BC) Greek philosopher, mathematician, and astronomer. He was from Miletus in Asia Minor (present day Turkey). One of the Seven Sages of Greece. Cotton Eyed Joe, History Of Philosophy, Portraits, Ancient Greece, World History, African, Greeks, Egyptians, Julien

Θαλής ο Μιλήσιος (624 π. Χ. - 543 π. Χ.)

(όταν ήμουν 20 χρονών είχα ασχοληθεί έντονα με την προσωκρατική φιλοσοφία. Πρόσφατα προμηθευτηκα το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Μακρυγιάννη "Η έννο…

Thales of Miletus - Wikipedia Greece Mythology, Western Philosophy, Hellenistic Period, Classical Period, Natural Phenomena, Ancient Greece, Ancient Art, Art And Architecture, Greek

Θαλής ο Μιλήσιος (624 π. Χ. - 543 π. Χ.)

(όταν ήμουν 20 χρονών είχα ασχοληθεί έντονα με την προσωκρατική φιλοσοφία. Πρόσφατα προμηθευτηκα το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Μακρυγιάννη "Η έννο…

Thales of Miletus - one of the first Greek thinkers - started to consider the world’s microstructure - the first to notice static electricity around 600 BC - In 600 B. writes about amber becoming charged by rubbing (static electricity). Hellenistic Period, Static Electricity, Great Women, Ancient History, Uk History, Ancient Greece, New Tricks, Greek, This Or That Questions

Θαλής ο Μιλήσιος (624 π. Χ. - 543 π. Χ.)

(όταν ήμουν 20 χρονών είχα ασχοληθεί έντονα με την προσωκρατική φιλοσοφία. Πρόσφατα προμηθευτηκα το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Μακρυγιάννη "Η έννο…