Κατά καιρούς διάφορες ιστοσελίδες, δημοσιεύουν μεμονωμένες φωτογραφίες προσώπων και τοπίων, από το αφιέρωμα που είχε κάνει το 1928 το περιοδικό National Geographic magazine στην Κύπρο.

Κατά καιρούς διάφορες ιστοσελίδες, δημοσιεύουν μεμονωμένες φωτογραφίες προσώπων και τοπίων, από το αφιέρωμα που είχε κάνει το 1928 το περιοδικό National Geographic magazine στην Κύπρο.

Νέα με την παραδοσιακή νυφική φορεσιά "Μηλιά". Αρχάγγελος Ρόδου 1928-30.  (Φωτ. Walter Hege)

Νέα με την παραδοσιακή νυφική φορεσιά "Μηλιά". Αρχάγγελος Ρόδου 1928-30. (Φωτ. Walter Hege)

#73 - Woman's Costume (Aegean Islands, Chios, Pyrghi)

#73 - Woman's Costume (Aegean Islands, Chios, Pyrghi)

Madame de Pompadour (Regional costumes from Thasos and  Nisyros by...)

Madame de Pompadour (Regional costumes from Thasos and Nisyros by...)

NICOLAS SPERLING #19 - Woman's Costume (Boeotia, Tanagra)

NICOLAS SPERLING #19 - Woman's Costume (Boeotia, Tanagra)

TRAVEL'IN GREECE I Woman's Costume (Lokris, Livanates)

TRAVEL'IN GREECE I Woman's Costume (Lokris, Livanates)

NICOLAS SPERLING #20 - Villager's Costume (Parnassos)

NICOLAS SPERLING #20 - Villager's Costume (Parnassos)

Traditional festive woman's dress.  From Roumlouki (Greek Macedonia).  Clothing style: early 20th c.

Traditional festive woman's dress. From Roumlouki (Greek Macedonia). Clothing style: early 20th c.

NICOLAS SPERLING #03 - Lady's Gala Dress of 1835

NICOLAS SPERLING #03 - Lady's Gala Dress of 1835

#76 - Peasant Woman's Costume (Ionian Islands, N.Corfu)

#76 - Peasant Woman's Costume (Ionian Islands, N.Corfu)

Pinterest
Αναζήτηση