Περισσότερες ιδέες από το FoadTLL
real alchemy transmutation circles - Sök på Google

real alchemy transmutation circles - Sök på Google

Αποτέλεσμα εικόνας για mechanical parts

Αποτέλεσμα εικόνας για mechanical parts

Holbein Skull - The Ambassadors (Holbein) - Wikipedia

Holbein Skull - The Ambassadors (Holbein) - Wikipedia

Βοτανική εικονογράφηση από τον Köhler (1887).

Βοτανική εικονογράφηση από τον Köhler (1887).

mythology alphabet: t - tartarus [(Greek: Τάρταρος)], in ancient Greek mythology, is the deep abyss that is used as a dungeon of torment and suffering for the wicked and as the prison for the Titans. As far below Hades as the earth is below the heavens, Tartarus is the place where souls were judged after death and where the wicked received punishment. #myth

mythology alphabet: t - tartarus [(Greek: Τάρταρος)], in ancient Greek mythology, is the deep abyss that is used as a dungeon of torment and suffering for the wicked and as the prison for the Titans. As far below Hades as the earth is below the heavens, Tartarus is the place where souls were judged after death and where the wicked received punishment. #myth

Paige: I've never taken into consideration the beautiful detail found in animals' eyes. Some have Synechia (broken iris; where the coloured part is broken) and it's unnatural; others have small pupils, others large.

Paige: I've never taken into consideration the beautiful detail found in animals' eyes. Some have Synechia (broken iris; where the coloured part is broken) and it's unnatural; others have small pupils, others large.

Something I've been meaning to do myself, must get round to it.  So interesting to see what lurks in the human eye, which with our naked eye we can't see in such a detail.

Something I've been meaning to do myself, must get round to it. So interesting to see what lurks in the human eye, which with our naked eye we can't see in such a detail.

Underwater Cave, pretty natural colours which can be used as a background for the level or part of the level its self

Underwater Cave, pretty natural colours which can be used as a background for the level or part of the level its self

Своим успехом работы британского автора Эда Фэйрбёрна (Ed Fairburn) обязаны технике, в которой они выполнены. Исходный материал - географические карты. Именно картами в прошлой жизни были портреты, сделавшие его знаменитым: здесь и атласы звёздного неба, и проекты строительства железных дорог, и антикварные планы старых городов.

Своим успехом работы британского автора Эда Фэйрбёрна (Ed Fairburn) обязаны технике, в которой они выполнены. Исходный материал - географические карты. Именно картами в прошлой жизни были портреты, сделавшие его знаменитым: здесь и атласы звёздного неба, и проекты строительства железных дорог, и антикварные планы старых городов.