Περισσότερες ιδέες από το Fotini
Today I am sharing another one of our Easy Experiments. Making Color Disappear seems very magical for kids, but there are some scientific concepts at work.

Today I am sharing another one of our Easy Experiments. Making Color Disappear seems very magical for kids, but there are some scientific concepts at work.

Popsicle Stick Frames

Popsicle Stick Frames

Β' ταξη - Με το σεις και με το σας

Β' ταξη - Με το σεις και με το σας

STEM Activities for Kids - Trampoline STEM Challenge! How high or low can you…

STEM Activities for Kids - Trampoline STEM Challenge! How high or low can you…

5 Engineering Challenges with Clothespins, Binder Clips, and Craft Sticks. Awesome STEM activity for kids!

5 Engineering Challenges with Clothespins, Binder Clips, and Craft Sticks. Awesome STEM activity for kids!

FUN Science Idea~ To help young physicists understand that for every action, there is an equal and opposite reaction you'll need these items: flexible straw, ruler, straight pin, marker, round balloon, masking tape, and pencil with eraser. Great way to teach air pressure and thrust!

FUN Science Idea~ To help young physicists understand that for every action, there is an equal and opposite reaction you'll need these items: flexible straw, ruler, straight pin, marker, round balloon, masking tape, and pencil with eraser. Great way to teach air pressure and thrust!

Double Trouble and a freebie

Double Trouble and a freebie

Dyslexia at home: Έχω Δυσλεξία. Τι σημαίνει αυτό για μένα;

Dyslexia at home: Έχω Δυσλεξία. Τι σημαίνει αυτό για μένα;

Dyslexia at home: Γύρνα και διάβασε τους αριθμούς! Μια άσκηση για τη Δυσαριθμησία

Dyslexia at home: Γύρνα και διάβασε τους αριθμούς! Μια άσκηση για τη Δυσαριθμησία

Word Family Activities for Short u (final set of short vowel Read 'n Stick!)

Word Family Activities for Short u (final set of short vowel Read 'n Stick!)