Εκκλησία

Collection by Fotini Tsiolis

10 
Pins
Fotini Tsiolis
Είμαι Χριστιανός Learn Greek, Orthodox Icons, Greek Quotes, Verse, Faith In God, Christian Faith, Cute Quotes, Jesus Christ, Wise Words

Η Θεία Χάρις φεύγει... ( Γερόντισσα Μακρίνα )

Η Θεία Χάρις φεύγει από κατάκριση, θυμό, υπερηφάνεια και αισχρούς λογισμούς. Όταν αυτά τα προσέξει ο άνθρωπος, η Θεία Χάρις είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Γερόντισσα Μακρίνα

Πνευματικοί Λόγοι: Ὁ ἁγιασμός τῆς ψυχῆς, μέρος β΄ (τελευταῖο) Pray Always, Word 2, Orthodox Christianity, Arizona, Religious Icons, Son Of God, Christian Faith, First Love, Saints

Ὁ ἁγιασμός τῆς ψυχῆς, μέρος β΄ (τελευταῖο)

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, ὁ διά Χριστόν Σαλός, ὅπως διαβάζουμε στόν βίο του, ἐνῷ ἦταν ἀπαθής καί ἅγιος, ἔκανε τόν σαλό καί γύριζε ὁπουδήποτε. Ἔτσι κάποτε μπῆκεκαί μέσα σ᾿ ἕνα σπίτι, πού ἦταν γυναῖκες ἁμαρτωλές κι ἔνοιωσε πολλή δυσοσμία· δέν μποροῦσε νά σταθῆ ἀπό τήν δυσοσμία ἐκεῖ, γιατί αὐτός ἦτανἁγνός καί δυσφοροῦσε. Ὁ Ἅγιος μέ τόν τρόπο του φανέρωσε σ᾿ αὐτές, πόση δυσωδία ἀνέδιδαν λόγῳ τῆς ψυχικῆς καί σωματικῆς ἁμαρτίας των. Πόσο μᾶλλονοἱ ἄγγελοι καί μάλιστα ὁ φύλακας ἄγγελος παραμερίζουν καί…

Jesus, the tree of life! Religious Images, Religious Icons, Religious Art, Image Jesus, Jesus Christ Images, Catholic Prayers, Catholic Art, Vintage Holy Cards, Jesus Pictures

THE RACCOLTA

O faithful Cross! O noblest Tree: in all our woods there's none like thee. No earthly groves, no shady bowers produce such leaves, such fruit, such flowers. Sweet are the nails, and sweet the wood,...

Time is Money ( Elder Ephraim of Arizona ) Arizona, Prayer And Fasting, Time Is Money, Orthodox Christianity, Sean Connery, Christian Art, Religion, Film, People

Time is Money ( Elder Ephraim of Arizona )

Time is the currency with which w e acquire eternity. The ancients would say, “time is money.” Indeed, t ime is a currency of incalculab...

Πνευματικοί Λόγοι: Πατρικαί Νουθεσίαι Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου - «Π... Arizona, Byzantine Icons, Orthodox Christianity, Holy Family, Orthodox Icons, Christian Faith, Holy Spirit, Confessions, Prayers

Πατρικαί Νουθεσίαι Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου - «Περί Υπακοής, Παρακοής και Εκκοπής Θελήματος» [Επιστολή 1η -17η]

Περί Υπακοής, Παρακοής και Εκκοπής Θελήματος Εύχομαι πάντα εις τον καλόν μας Θεόν να βαδίζετε την αληθινήν οδόν της μοναχικής ζωής, μη ξεχνάτε προς ποίον εχθρόν τον πόλεμον και τας μάχας διεξάγομεν, διότι η σωτηρία δεν πρέπει επιπόλαια να αναζητήται, βιάζεσθε, σκεφθήτε τον σκοπόν δια τον οποίον εμονάσαμεν. Αφήσαμε γονείς, αδελφούς, αδελφάς, εάν όμως δεν αφήσωμεν και τα θελήματά μας, και δεν κάμνωμεν υπακοήν, να κόψωμεν το θέλημά μας, δεν θέλομεν εύρει έλεος, όταν θα κρίνωνται αι ψυχαί μας…

Πνευματικοί Λόγοι: Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης: «Να ξέρετε ότι σήμερα είναι ομολογία να λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός μας. Αυτό δεν το θέλουν οι σκοτεινές δυνάμεις» St Anthony's, Arizona, Byzantine Icons, Orthodox Christianity, Gods Grace, Christian Faith, Holy Spirit, Religion, Spirituality

Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης: «Να ξέρετε ότι σήμερα είναι ομολογία να λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός μας. Αυτό δεν το θέλουν οι σκοτεινές δυνάμεις»

Συνομιλήτρια: Εμείς Γέροντα, είμαστε πολύ αδύνατοι σε όλα. Τι θα γίνει με εμάς; Γέροντας ΕΦΡΑΙΜ: Άλλα χρόνια είναι τώρα. Άλλα τα κριτήρια του Θεού, για σήμερα. Ο Γέροντας Ιωσήφ είχε το πνευματικό πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι ευχαριστημένος να είστε εσείς (..δηλαδή τα πνευματικά του παιδιά) στο πνευματικό λύκειο. Σήμερα υπάρχει τέτοια πνευματική σύγχυση. Μεγάλος ανεμοστρόβιλος παρασέρνει τα πάντα. Κρατείστε γερά την παράδοση που σας παρέδωσα και να ξέρετε ότι σήμερα είναι ομολογία να λέμε ότι ο…