Χριστινα Τ.
Περισσότερες ιδέες από το Χριστινα
by Frank Dresmé of 21IBS Muy al estilo de las derivas de Debord

by Frank Dresmé of 21IBS Muy al estilo de las derivas de Debord

Kardinaal Mercier Square | Jette Belgium | OMGEVING public art

Kardinaal Mercier Square | Jette Belgium | OMGEVING public art

Somos Fos - a vibrant installation designed for a vegan restaurant in Madrid.

Somos Fos - a vibrant installation designed for a vegan restaurant in Madrid.

Echo Tube

Echo Tube

Banco público moderno de madera y metal - WOODY - mmcité 1 a.s.

Banco público moderno de madera y metal - WOODY - mmcité 1 a.s.

Duke of York Square, London - Wooden Seat Back Detail

Duke of York Square, London - Wooden Seat Back Detail

Banco integrado no edifício

Banco integrado no edifício

ECODISTRICT IN SWEDEN – HAMMARBY SJOSTAD |

ECODISTRICT IN SWEDEN – HAMMARBY SJOSTAD |

200 Gray’s Inn Road new landscaped terrace features thermo-treated American ash

200 Gray’s Inn Road new landscaped terrace features thermo-treated American ash