Περισσότερες ιδέες από το froso
Origami pyramid gift boxes.

Origami pyramid gift boxes.

Sadhu Jaipur - human - people - face - portrait - photography

Sadhu Jaipur - human - people - face - portrait - photography

Ethiopian man.

Ethiopian man.

Ethiopia. Mursi child.

Ethiopia. Mursi child.

Ένα καλό απόφθεγμα είναι πολύ σκληρό για τα δόντια του χρόνου και δεν αναλώνεται όσες χιλιετίες και αν περάσουν, παρότι χρησιμεύει ως τροφή για κάθε εποχή. Φ. Νίτσε

Ένα καλό απόφθεγμα είναι πολύ σκληρό για τα δόντια του χρόνου και δεν αναλώνεται όσες χιλιετίες και αν περάσουν, παρότι χρησιμεύει ως τροφή για κάθε εποχή. Φ. Νίτσε

Father's Day gift...could use as groomsmen gifts, but I'm not sure they'd appreciate it as much as dad...

Father's Day gift...could use as groomsmen gifts, but I'm not sure they'd appreciate it as much as dad...

I love my curly crazy hair and I'll try anything to make it grow longer!

I love my curly crazy hair and I'll try anything to make it grow longer!

Mix a tsp of apple cider vinegar and a teaspoon of glycerin. Mix the ingredients until smooth. Mix in a beaten egg. Mix well. Add 2 Tablespoons of caster oil. Thoroughly mix. Apply the mask on the entire length of the hair. Place the plastic cap and wrap your head with a towel. Leave the mask on your hair for 2 hours. After wash your hair using shampoo. The mask should be done 2 times a week. Do this for 1 month. After 1 month, you can make masks for prevention – Apply 1 time in 2 weeks…

Mix a tsp of apple cider vinegar and a teaspoon of glycerin. Mix the ingredients until smooth. Mix in a beaten egg. Mix well. Add 2 Tablespoons of caster oil. Thoroughly mix. Apply the mask on the entire length of the hair. Place the plastic cap and wrap your head with a towel. Leave the mask on your hair for 2 hours. After wash your hair using shampoo. The mask should be done 2 times a week. Do this for 1 month. After 1 month, you can make masks for prevention – Apply 1 time in 2 weeks…

Wedding-day white teeth! My dentist actually told me about this. Use a little toothpaste, mix in one teaspoon baking soda plus one teaspoon of hydrogen peroxide, half a teaspoon water. Thoroughly mix then brush your teeth for two minutes. Remember to do it once a week until you have reached the results you want. Once your teeth are good and white, limit yourself to using the whitening treatment once every month or two.

Wedding-day white teeth! My dentist actually told me about this. Use a little toothpaste, mix in one teaspoon baking soda plus one teaspoon of hydrogen peroxide, half a teaspoon water. Thoroughly mix then brush your teeth for two minutes. Remember to do it once a week until you have reached the results you want. Once your teeth are good and white, limit yourself to using the whitening treatment once every month or two.

Wash an old mascara or nail polish container and fill with: 1/4 of the container with castor oil, 1/2 vitamin E oil, 1/4 aloe vera gel. Mix together as well as you can with your mascara wand, and apply a light layer to lashes every night before bed. Castor oil thickens your lashes while aloe vera gel lengthens. Vitamin E accelerates length. After one month, youll notice stronger, longer, more beautiful eyelashes.

Wash an old mascara or nail polish container and fill with: 1/4 of the container with castor oil, 1/2 vitamin E oil, 1/4 aloe vera gel. Mix together as well as you can with your mascara wand, and apply a light layer to lashes every night before bed. Castor oil thickens your lashes while aloe vera gel lengthens. Vitamin E accelerates length. After one month, youll notice stronger, longer, more beautiful eyelashes.