Διακόσμηση σχολικής τάξης

51 Pins
 2y
three different types of hair and mustaches with blue scalloped border around them
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
an image of a man playing basketball with another man standing next to him and holding a basketball
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
a little boy sitting on the ground with his hand under his chin
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
a poster with some food on it and the words in russian are also readable
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
a cartoon boy reading a book with a thought bubble above his head
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
a cartoon character is standing next to a man with a book in his hand and the caption reads,
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
two hands are shown with the words exoque 2 except
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
two children are flying in the sky with their arms around each other and one child is holding
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
an exercise card with two legs and the words exoque 2 to 3 on it
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
a boy and girl on a bike with the words, i love you in russian
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
a card with an image of a foot and the words exote 1 uten
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
an image of different types of hair for children to use in crafts and papercrafting
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
an eye with the words exoque 2 and patal
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
an image of two mouths with teeth and the words exoque suppetira x
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
an image of children with the words happy birthday in russian
Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: Ίδιοι μα και διαφορετικοί..στο σχολείο όλοι μαζί!