Περισσότερες ιδέες από το Gabriela
You will come across many men in your life and you will be tempted to fall in love. Don’t be lured into giving your heart to a man just because he is handsome, popular and good looking. Looks, physical attractions and sexual impulses are short lived. Give your heart to a man who knows your heart just like he knows his own and feels your pain just the way you feel it. Give you heart to a man who understands how much strength you have gathered to overcome a bad past. Give your heart to a man…

You will come across many men in your life and you will be tempted to fall in love. Don’t be lured into giving your heart to a man just because he is handsome, popular and good looking. Looks, physical attractions and sexual impulses are short lived. Give your heart to a man who knows your heart just like he knows his own and feels your pain just the way you feel it. Give you heart to a man who understands how much strength you have gathered to overcome a bad past. Give your heart to a man…

Respect people’s feelings. Even if it does not mean anything to you, it could mean everything to them.

Respect people’s feelings. Even if it does not mean anything to you, it could mean everything to them.

The person who loves you more will fight with you daily without any reason but whenever you are sad that person will fight with the world to end your sadness.

The person who loves you more will fight with you daily without any reason but whenever you are sad that person will fight with the world to end your sadness.

Remember to smile, Life is too short to spend all the heartily ... learn to forgive and not you put your ego above all, that you become bitter in life MAKE beyond and always be truthful and frank in life!!!!

Remember to smile, Life is too short to spend all the heartily ... learn to forgive and not you put your ego above all, that you become bitter in life MAKE beyond and always be truthful and frank in life!!!!

Μια πραγματική γυναίκα είναι πολύ περισσότερο από ό, τι βλέπετε. Το σώμα της είναι ένα κάλυμμα. Τα μάτια της τίτλοι.. Αλλά στο εσωτερικό της υπάρχει ένα βιβλίο, ένα μεγάλο βιβλίο. Λίγοι παρατίθενται να διαβάσουν, γιατί λίγοι μπορούν να το καταλάβουν ....!!!

Μια πραγματική γυναίκα είναι πολύ περισσότερο από ό, τι βλέπετε. Το σώμα της είναι ένα κάλυμμα. Τα μάτια της τίτλοι.. Αλλά στο εσωτερικό της υπάρχει ένα βιβλίο, ένα μεγάλο βιβλίο. Λίγοι παρατίθενται να διαβάσουν, γιατί λίγοι μπορούν να το καταλάβουν ....!!!

Don’t lose hope. When the sun goes down, the stars come out.

Don’t lose hope. When the sun goes down, the stars come out.

They learned me that one hours equals 60 minutes and that one minute equals 60 seconds but they never told me that one second without you can last for ever !!!

They learned me that one hours equals 60 minutes and that one minute equals 60 seconds but they never told me that one second without you can last for ever !!!

No family is perfect, we argue, we fight, we even stop talking to each other at times but in the end, family is family … the love will always be there.

No family is perfect, we argue, we fight, we even stop talking to each other at times but in the end, family is family … the love will always be there.

Quote

Quote

If you want to know your past, look into your present conditions. If you want to know your future, look into your present actions.

If you want to know your past, look into your present conditions. If you want to know your future, look into your present actions.