Γεώργιος Ντάγκαλης

Γεώργιος Ντάγκαλης

Γεώργιος Ντάγκαλης
More ideas from Γεώργιος

This video series shows how to get from CAD, to CAM, to a CNC fabricated product. The tools we will be using are SketchUp for CAD, CamBam for CAM, Mac.