Γεωργία Δεληβασίλη
More ideas from Γεωργία
Νηπιαγωγός για πάντα....: Ο Κύκλος του Νερού (Β΄Μέρος)

Νηπιαγωγός για πάντα....: Ο Κύκλος του Νερού (Β΄Μέρος)

Νηπιαγωγός για πάντα....: Συναισθήματα: Θυμός & Ηρεμία

Νηπιαγωγός για πάντα....: Συναισθήματα: Θυμός & Ηρεμία

A simple science experiment to show why leaves change color! This one is the coolest experiment for kids!

A simple science experiment to show why leaves change color in the fall. One of 5 Awesome science experiments for kids! You probably already have everything you need. (Large group or small group).