16. Συμπληρώνω τις λέξεις με η ή ι, με η ή ι ή ει

16. Συμπληρώνω τις λέξεις με η ή ι, με η ή ι ή ει

Picture

Picture

Καταληκτική  Ορθογραφία  -ο  και   -ω

Καταληκτική Ορθογραφία -ο και -ω

Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)

Ο κηπος της γραμματικης (ρήματα σε - αίνω και σε - ίζω)

που λες, είδα... 1

που λες, είδα... 1

Ο κύκλος του Δημοτικού: Βοήθημα γλώσσας [Β' τάξη, Ενότητα 25η] Κριτήρια…

Ο κύκλος του Δημοτικού: Βοήθημα γλώσσας [Β' τάξη, Ενότητα 25η] Κριτήρια…

Η κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία: 10 συμβουλές για την καθημερινή υπαγόρευση της ορθογραφίας

Η κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία: 10 συμβουλές για την καθημερινή υπαγόρευση της ορθογραφίας

Greek Punctuation Marks Poster (Σημεία στίξης)

Greek Punctuation Marks Poster (Σημεία στίξης)

Pinterest
Αναζήτηση