Η ιστορία όπως θα έπρεπε να λέγεται

Η ιστορία όπως θα έπρεπε να λέγεται

Η ιστορία όπως θα έπρεπε να λέγεται