Thomi Lada

Thomi Lada

pilates, yoga, girokinesis - gyrotonic teacher. Sports science university.