Περισσότερες ιδέες από το Georgia
35 πανέξυπνες ιδέες για κατασκευές από παλιά άχρηστα αντικείμενα

35 πανέξυπνες ιδέες για κατασκευές από παλιά άχρηστα αντικείμενα

LMBuns2

LMBuns2

Cancun Underwater Museum, Mexico -- Divers and snorkellers will have the opportunity to admire more than 400 original sculptures

Cancun Underwater Museum, Mexico -- Divers and snorkellers will have the opportunity to admire more than 400 original sculptures

Koufonisia, Cyclades, Greece.

Koufonisia, Cyclades, Greece.

We spent some time in Cinque Terre earlier this year and while researching for our trip, we noticed it was a bit difficult finding helpful information online. S

We spent some time in Cinque Terre earlier this year and while researching for our trip, we noticed it was a bit difficult finding helpful information online. S

Scilla, Calabria, Italy I would love to visit Italy one day!

Scilla, Calabria, Italy I would love to visit Italy one day!

Become one with nature in Jackson Hole

Become one with nature in Jackson Hole

Or if you're 27, married, have a career and a mortgage... : ) Travel as far and as widely as possible!

Or if you're 27, married, have a career and a mortgage... : ) Travel as far and as widely as possible!

Quit your job, buy a ticket, get a tan, fall in love, never return. www.alwayshappytravels.com

Quit your job, buy a ticket, get a tan, fall in love, never return. www.alwayshappytravels.com

And by travel I don't mean a big resort in Cuba where you only meet other fellows from your country!

And by travel I don't mean a big resort in Cuba where you only meet other fellows from your country!