Γεωργία Καλογεροπούλου

Γεωργία Καλογεροπούλου

Γεωργία Καλογεροπούλου
More ideas from Γεωργία
Κινητικά παιχνίδια

Κινητικά παιχνίδια

Do people realize what makeup is supposed to do? | 19 Things People Who Wear Makeup Are Tired Of Hearing

Do people realize what makeup is supposed to do? 19 Things People Who Wear Makeup Are Tired Of Hearing

hahahaha had someone like this until i got tired of fooling with her....this is perfect

I'm glad that, despite the changes in your life, we can still be friends at periodic intervals convenient for you. I'm afraid people think this about me but maintaining any kind of friendship is hard work, especially when you're already drowning.