Πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου 1980

Πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου 1980

Πέθανε στις 3 Οκτωβρίου 1993

Πέθανε στις 3 Οκτωβρίου 1993

Ο Γεώργιος Σουρής πέθανε στις 26 Αυγούστου 1919.

Ο Γεώργιος Σουρής πέθανε στις 26 Αυγούστου 1919.

Έργο τέχνης!!..........

Έργο τέχνης!!..........

Έργο τέχνης!!..........

Έργο τέχνης!!..........

Γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1940

Γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1940

Πέθανε στις 2 Μαΐου 1519

Πέθανε στις 2 Μαΐου 1519

Γεννήθηκε την 1η Μαΐου1909

Γεννήθηκε την 1η Μαΐου1909

Πέθανε στις 3 Μαΐου 2011

Πέθανε στις 3 Μαΐου 2011

Γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1856

Γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1856

Pinterest
Αναζήτηση